Forskning i seksuelle overgreb på børn

​Børneteamets videnscenter har til formål at varetage videns- og erfaringsopsamling, metodeudvikling, forskning og formidling med afsæt i det arbejde, som udføres i Børneteamets klinikfunktion.

​​​​

Den tætte forbindelse sikres i praksis ved, at personalet ansat i Børneteamet alle arbejder både i klinikfunktionen og i videnscentret, om end med forskellig vægtning på hhv. det kliniske og det forskningsmæssige.​


Forskning

Medarbejderne i Videnscentret er beskæftiget med større og mindre forskningsprojekter vedrørende børn, udsat for seksuelle overgreb. Forskningsprojekterne vil kunne bidrage til viden, der kan opkvalificere fremtidig indsats indenfor rådgivning, behandling og forebyggelse af seksuelle overgreb på børn.

Igangværende forskningsprojekter
Børn og unge udsat for grooming via internettet
En undersøgelse af fællestræk og karakteristika ved behandling og bearbejdning af IT-relaterede overgreb.

Projekt små børn og deres familier
En undersøgelse af omfang og karakteristika ved de 0-6 årige børn, der er henvist til Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet.

Seksuelle overgreb mellem unge
En undersøgelse af fællestræk og karakteristika ved behandling og bearbejdning af ung / ung voldtægt.

Videoafhøringsprojektet
Et samarbejde med Børnerådet for at undersøge børns oplevelser og reaktioner på at vidne i retssager omhandlende seksuelle overgreb. Projektets hensigt er at ændre lovgivningen, så børn fra 13 -15 år også videoafhøres, og at det kan gøres valgfrit, om man ønsker at vidne i retten eller ej.

Gruppebehandlingsprojektet
Projektet er sat i værk for at forbedre de fremtidige gruppetilbud til børn og unge.​


Publikationer

Psykologisk behandling af børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser i kontakt med internettet
Udarbejdet af psykolog Helene Jansen, videnscentermedarbejder Anne Wodschow og chefpsykolog Svend Aage Madsen. Udgivet i Ontario Association of Children's Aid Societies Journal, 2011, 56, 3, 22-29. 


Undervisning

Centrets medarbejdere tilbyder information og undervisning til fagpersoner og andre interesserede om medicinske, psykosociale og retslige aspekter af voldtægt. Undervisning er indtægtsdækket virksomhed og honoreres.​


Redaktør