Om voksenteamet

Unge-voksenteamet tilbyder undersøgelse og behandling til unge og voksne fra 16 år, der har været udsat for seksuelt overgreb.

​​​​

Både mænd og kvinder modtages i centret og kan tilbydes hjælp, hvis overgrebet er sket akut eller for længere tid siden. Voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, henvises dog til Center for Seksuelt Misbrugte.

Unge-voksenteamet er et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og sekretær.

Al undersøgelse og behandling i Center for Seksuelle Overgreb er gratis og foregår under diskretion. Det betyder, at centret ikke videregiver hverken mundtlige eller skriftlige oplysninger om din henvendelse til centret, med mindre du selv ønsker det og giver skriftligt samtykke hertil. Som andet sundhedspersonale har vi i centret dog skærpet underretningspligt og har pligt til at kontakte de sociale myndigheder ved bekymring for et barn under 18 år.

Er du under 18 år, har centeret som udgangspunkt pligt til at informere dine forældre eller de sociale myndigheder.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb indenfor de sidste 5 døgn, så kontakt:
Gynækologisk afdeling 5032 opg. 5, 3. sal
Hele døgnet på tlf.: 35 45 50 32

Det er vigtigt, at du ikke går i bad eller på anden måde vasker dig inden undersøgelsen i centeret.

Du skal gerne medbringe det tøj, du havde på, da overgrebet fandt sted.

Læs mere om akut undersøgelse

Er overgrebet sket for længere tid siden end 5 døgn, så kontakt: 

Center for Seksuelle Overgreb sekretariat mandag kl. 11-14 og tirsdag-fredag kl. 9-12.
Tlf.: 35 45 40 85

I Center for Seksuelle Overgreb taler vi med mange, som har været udsat for overgreb for længere tid siden. Nogle kan have svært ved at finde ud af, om dét, de har oplevet, var et overgreb, og nogle oplever først lang tid efter overgrebet, at de har brug for hjælp. Det kan være svært at opsøge hjælp, og man kan være i tvivl om, hvilken hjælp man har brug for, og hvor meget overgrebet egentlig fylder. Du er altid velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgreb og høre nærmere om dine muligheder for at få hjælp.


Redaktør