​​​​​

Om Unge-voksenteamet

Unge-voksenteamet hjælper unge og voksne fra 16 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb.

Unge-voksenteamet er et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og sekretær.

Al undersøgelse og behandling i Center for Seksuelle Overgreb er gratis og foregår under diskretion. Det betyder, at centret ikke videregiver hverken mundtlige eller skriftlige oplysninger om din henvendelse, med mindre du selv ønsker det og giver skriftligt samtykke hertil. Som andet sundhedspersonale har vi i centret dog skærpet underretningspligt og har pligt til at kontakte de sociale myndigheder ved bekymring for et barn under 18 år.

Er du under 18 år, har centret som udgangspunkt pligt til at informere dine forældre og de sociale myndigheder.

Alle uanset køn modtages i centret og kan tilbydes hjælp, hvis overgrebet lige er sket, men også hvis det er længere tid siden. Voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, henvises dog til Center for Seksuelt Misbrugte.

Læs mere om dine muligheder for at få hjælp i Center for Seksuelle Overgrebs unge-voksenteamRedaktør