Har du været udsat for et seksuelt overgreb?

På Center for Seksuelle Overgreb kan du få støtte og hjælp i forhold til et seksuelt overgreb, uanset om det lige er sket, eller om det er længere tid siden​

Nogle tror, at et seksuelt overgreb sker ved, at en ukendt mand springer frem og overfalder én. Sådan sker et overgreb også for nogle, men for andre er det meget anderledes.

Gerningspersonen kan være en, du lige har mødt, en bekendt, eller en du kender rigtig godt. Overgrebet kan være sket hjemme hos dig selv, hos gerningspersonen, hos venner, på et toilet, et diskotek, i en taxa eller et helt andet sted.

Der er tale om et seksuelt overgreb, når en person vil tvinge en anden til noget seksuelt, man ikke ønsker at deltage i, uanset om det lykkes eller ej, og uanset om det er en, du kender eller ikke kender, og uanset hvor det er sket.

Er overgrebet sket indenfor de sidste 5 døgn, så kontakt:

Afdeling for Kvindesygdomme, afsnit 5032 opg. 5, 3. sal
Hele døgnet på tlf.: 35 45 50 32

Det er vigtigt, at du ikke går i bad eller på anden måde vasker dig inden undersøgelsen i centret.

Du skal gerne medbringe det tøj, du havde på, da overgrebet fandt sted.

Læs mere om akut undersøgelse

Er overgrebet sket for mellem 5 døgn og 4 uger siden, så kontakt: 

Center for Seksuelle Overgreb, mandag-fredag kl. 8-15.
Tlf.: 35 45 82 15

Du vil få en tid hos sygeplejersken i Center for Seksuelle Overgreb, hvor du tilbydes undersøgelse og samtale.

Er overgrebet sket for mere end 4 uger siden, så kontakt:

Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 13-15.

Tlf.: 35 45 97 78

Her kan du få råd og vejledning og høre om dine muligheder for at få hjælp.

OBS! TELEFONEN ER LUKKET PGA. SOMMERFERIE INDTIL 10/8 2021

I Center for Seksuelle Overgreb taler vi med mange, som har været udsat for overgreb for længere tid siden. Nogle kan have svært ved at finde ud af, om det var et overgreb, og nogle oplever først lang tid efter overgrebet at have brug for hjælp. Det kan være svært at opsøge hjælp, og man kan være i tvivl om, hvilken hjælp man har brug for, og hvor meget overgrebet egentlig fylder. Du er altid velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgreb og høre nærmere om dine muligheder for at få hjælp.

Voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, henvises dog til Center for Seksuelt Misbrugte.

Hvis du ønsker at anmelde et seksuelt overgreb

Når du anmelder et seksuelt overgreb til politiet, er det politiets opgave at efterforske din sag.

Du kan læse mere om at anmelde og se videoer udarbejdet af politiet her

Du har ret til en bistandsadvokat. Det er gratis, og du får mulighed for at tale med din bistandsadvokat, før politiet afhører dig første gang. Din bistandsadvokat kan også deltage i afhøringen.
Bistandsadvokaten kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Råd og vejledning mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten

  • Hjælpe dig med at få erstatning

  • Forklare dig, hvordan en straffesag foregår og tage med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten.

I pjecen "Generelle informationer efter et seksuelt overgreb" findes der en liste over bistandsadvokater med erfaring indenfor området. Pjecen kan findes på vores side for pjecer. 

Du kan læse mere om anmeldelse og det videre forløb på Anklagemyndighedens hjemmeside

Der kan være mange grunde til, at man kan være i tvivl, om man vil anmelde. Læs mere om årsager til ikke at anmelde her. Du er altid velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgreb, hvis du har spørgsmål til anmeldelse eller er i tvivl. 


Redaktør