​​​​​

Har du været udsat for et seksuelt overgreb?

På Center for Seksuelle Overgreb kan du få støtte og hjælp i forhold til et seksuelt overgreb, uanset om det lige er sket, eller om det er længere tid siden​.


I Center for Seksuelle Overgreb behandler vi voldtægt og voldtægtsforsøg. Der kan være tale om, at du mod din vilje er blevet udsat for en seksuel handling i form af vaginal-, anal- eller oralsex eller forsøg på dette. Det kan også være du er blevet tvunget til at onanere på dig selv eller en anden.

Hvis du er blevet udsat for et overgreb af én, du kender, er det almindeligt at blive i tvivl, om det nu også var et overgreb. Hvis det er én, du kender godt, fx en god ven, kan det være helt uforståeligt, hvordan et menneske, du holder af og plejer at stole på, kan finde på at gøre sådan noget. Hvis det er én du har flirtet med og er gået hjem med frivilligt, fx en Tinder-date eller én du har mødt i byen, kan der være en følelse af selv at have lagt op til og være skyld i overgrebet.

Men det er indholdet i handlingerne, og at det er sket uden dit samtykke og ikke relationen eller dine handlinger forud for hændelsen, som afgør, om det er et overgreb.

Det kan også være du er i tvivl, hvis du ikke husker overgrebet, eller kun husker dele af det. Du behøver ikke at kunne huske overgrebet for at henvende dig i centret, men der skal være en begrundet mistanke om, at du har været udsat for et seksuelt overgreb.

Det er en almindelig reaktion at have lyst til at glemme overgrebet, og det kan stå i vejen for at søge hjælp.
Du er altid velkommen til at kontakte centret, hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller mistænker det – også selvom det er flere år siden. Du kan finde de relevante telefonnumre nedenfor

Er overgrebet sket indenfor de seneste 7 døgn, så ring til 35 45 50 32 (hele døgnet)

Du vil få tilbudt en akut undersøgelse.

Det er vigtigt, at du ikke går i bad eller på anden måde vasker dig inden undersøgelsen i centret.

Du skal gerne medbringe det tøj, du havde på, da overgrebet fandt sted.

Læs mere om akut undersøgelse

Er overgrebet sket mellem 7 og 30 dage siden​, så kontakt: 

Center for Seksuelle Overgreb, mandag-fredag kl. 8-15.
Tlf.: 35 45 50 32

Du vil få en tid hos sygeplejersken i Center for Seksuelle Overgreb, hvor du tilbydes undersøgelse og samtale.

Er overgrebet sket for mere end 30 dage siden, så kontakt:

Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning, tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 13-15.
Telefon 35 45 97 78​

Her kan du få råd og vejledning og høre om dine ​muligheder for at få hjælp.

Rådgivningen henvender sig til unge fra 16 år og voksne samt pårørende og fagfolk.

Der er ingen tidsgrænse for, hvornår du kan henvende dig i Center for Seksuelle Overgreb. Dog behandler vi ikke voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb før det fyldte 18. år. Der henvises i stedet til Center for Seksuelt Misbrugte.

Du har ret til en bistandsadvokat

Du har ret til gratis vejledning fra en bistandsadvokat forud for en eventuel anmeldelse til politiet. Dermed kan du straks efter et seksuelt overgreb tage kontakt til en bistandsadvokat fra de lister over bistandsadvokater, som politiet anvender. I pjecen "Generelle informationer efter et seksuelt overgreb" findes der en liste over bistandsadvokater med erfaring inden for området. Pjecen kan findes her

Bistandsadvokatens vejledning vil bl.a. kunne bestå i, at du bliver oplyst om dine muligheder og rettigheder, samt om, hvordan sagen må forventes at forløbe, hvis du indgiver en anmeldelse til politiet. Bistandsadvokaten vil også kunne ledsage dig med at gå til politiet. Hvis du anmelder overgrebet til politiet, vil bistandsadvokaten efterfølgende blive beskikket som bistandsadvokat for dig under efterforskningen og i en eventuel straffesag. Bistandsadvokaten vil også være gratis under efterforskningen og i en eventuel straffesag, og du vil kunne tale med din bistandsadvokat forud for en afhøring, ligesom bistandsadvokaten vil deltage i afhøringen. Bistandsadvokaten kan hjælpe dig med råd og vejledning mens politiet efterforsker sagen og hvis sagen skal for retten, hjælpe dig med at få erstatning samt forklare dig, hvordan en straffesag foregår og tage med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten.

Hvis du ønsker at anmelde et seksuelt overgreb

Når du anmelder et seksuelt overgreb til politiet, er det politiets opgave at efterforske din sag.

Du kan læse mere om at anmelde her

Du kan læse mere om anmeldelse og det videre forløb på Anklagemyndighedens hjemmeside

Der kan være mange grunde til, at man kan være i tvivl, om man vil anmelde. Læs mere om årsager til ikke at anmelde her. Du er altid velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgreb, hvis du har spørgsmål til anmeldelse eller er i tvivl. 


Redaktør