​​​

Til pårørende

Når en person har været udsat for et seksuelt overgreb, rammer det også de pårørende. Center for Seksuelle Overgreb tilbyder samtaler til pårørende

Tiden efter overgrebet kan være svær for alle, og som pårørende kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal støtte og hjælpe bedst muligt, og det kan være svært at forstå de reaktioner, som den person, der har været udsat for overgreb, oplever. Samtidig kan man som pårørende også gå med en masse tanker selv, som det kan være svært at dele med andre.

Erfaringer viser, at støtte fra familie og venner har stor betydning for, hvordan den, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kommer sig.

Centret tilbyder derfor støttende og rådgivende samtaler til pårørende ved centrets socialrådgivere.

Nærmeste pårørende er oftest forældre, søskende, ægtefæller og kærester, men også andre nærtstående kan få tilbudt støtte og rådgivning.

Du kan som pårørende f.eks. få hjælp til:

  • Hvordan du kan støtte og hjælpe den person, der har været udsat for et seksuelt overgreb bedst muligt.

  • Dine reaktioner og tanker efter overgrebet.

  • Hvordan jeres relation påvirkes efter overgrebet.

Du kan få tilbudt pårørendesamtaler:

  • Hvis den, du er pårørende til, har et forløb i Center for Seksuelle Overgreb.

  • Hvis den, du er pårørende til, samtykker til, at du modtager samtaler.

Ønsker du at høre mere om pårørendesamtaler, kontakt Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning på telefon 35 45 97 78 tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 13-15.​ 

Redaktør