Til pårørende

​Når en person har været udsat for et seksuelt overgreb, rammer det også de pårørende. Tiden efter overgrebet kan være svær for alle, og som pårørende kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal støtte og hjælpe bedst mulig, og det kan være svært at forstå de reaktioner, som den person, der har været udsat for overgreb oplever.

​​​

Erfaringer viser, at støtte fra familie og venner har stor betydning for, hvordan den, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kommer sig.


Centeret tilbyder derfor støttende og rådgivende samtaler til pårørende ved centerets socialrådgivere.

Nærmeste pårørende er hyppigst forældre, søskende, ægtefæller og kærester, men også andre nærtstående kan have få tilbudt støtte og rådgivning.Du kan f.eks. få hjælp til:

  • Hvordan du kan støtte og hjælpe den person, der har været udsat for et seksuelt overgreb bedst muligt.
  • Dine reaktioner og tanker efter overgrebet.
  • Hvordan forældrerollen kan blive påvirket efter overgrebet.
  • Hvordan parforholdet kan blive påvirket efter overgrebet.


Du kan få tilbudt pårørendesamtaler:
  • Hvis den, du er pårørende til, har et forløb i Center for Seksuelle Overgreb
  • Hvis den, du er pårørende til, samtykker til, at du modtager samtaler.


​Ønsker du at høre mere om pårørendesamtaler,
kontakt centeret på tlf.: 3545 4085


Redaktør