​​​​

Psykolog og socialrådgiver

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, har du mulighed for at få samtaler med Center for Seksuelle Overgrebs psykologer eller socialrådgivere. Tilbuddet er gratis.

OBS! Det er i øjeblikket desværre ikke muligt at tilbyde psykologsamtaler til borgere, der henvender sig vedr. overgreb, der er sket for mere end 30 dage siden.​ Men f​ra begyndelsen af det nye år tilbyder CSO igen psykologsamtaler til borgere, der he​nvender sig vedr. overgreb, der er sket for mere end 30 dage siden.​ Det er allerede nu ​​muligt at kontakte vores telefonrådgivning for at høre mere om tilbuddet og evt. komme på venteliste.​

​Har du været til en akut undersøgelse i Center for Seksuelle Overgreb, vil sygeplejersken tale med dig om muligheden for samtaler med en psykolog eller socialrådgiver i centret, hvis du ønsker dette.

Hvis overgrebet er sket for længere tid siden, og har du ikke været til en akut undersøgelse, har du også mulighed for at få tilbudt samtaler ved centrets psykolog eller socialrådgiver.

Psykolog

Hos psykologen i Center for Seksuelle Overgreb kan du få hjælp til at forstå dine reaktioner, eventuelle skyld- og skamfølelser samt tale om, hvordan du bedst kommer dig efter at have været udsat for et seksuelt overgreb.

Centret tilbyder overgrebsfokuseret korttidsterapi, som tilpasses den enkeltes behov.

Hvis du har behov for yderligere hjælp, eller det vurderes, at der er behov for hjælp til andre problematikker, hjælper vi dig videre til behandling udenfor centret.

Er du interesseret i at høre mere om psykologtilbuddet, er du velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning på telefon 35 45 97 78 tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 13-15.

Socialrådgiver

Socialrådgiveren i Center for Seksuelle Overgreb kan støtte og rådgive dig i de sociale problemer, der kan opstå som følge af at have været udsat for et seksuelt overgreb. Socialrådgiveren kan hjælpe dig med at tage kontakt til relevante instanser samt give information om det retslige efterspil, hvis overgrebet er anmeldt til politiet, eller hvis du overvejer at anmelde overgrebet. Socialrådgiveren tilbyder også samtaler til pårørende.

› Læs mere om samtaler til pårørende

Er du interesseret i at høre mere om socialrådgivertilbuddet, er du velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning på telefon​ 35 45 97 78 tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 13-15.​


Redaktør