Psykolog og socialrådgiver

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, tilbyder Center for Seksuelle Overgreb samtaler med centerets psykologer eller socialrådgivere. Tilbuddet er gratis. 

​​​

​Har du været til en akut undersøgelse i Center for Seksuelle Overgreb, vil du efterfølgende blive kontaktet af en psykolog eller socialrådgiver, hvis du ønsker dette.

Hvis overgrebet er sket for længere tid siden, og har du ikke været til en akut undersøgelse, har du også mulighed for at få tilbudt samtaler ved centerets psykolog eller socialrådgiver.

Psykolog
Hos psykologen kan du få hjælp til at bearbejde de reaktioner, du oplever at have efter at have været udsat for et seksuelt overgreb. Formålet med den psykologiske behandling og rådgivning er, at du kan komme på fode igen i din hverdag og sociale liv.

Centeret tilbyder som udgangspunkt 5 samtaler. Samtalerne er gratis.
Hvis du har behov for yderligere hjælp, hjælper vi dig videre til behandling udenfor centeret.

Er du interesseret i at tale med en psykolog for at få hjælp til at bearbejde de reaktioner, du oplever at have efter at have været udsat for et seksuelt overgreb​, kan du kontakte Center for Seksuelle Overgreb på tlf.: 3545 4085.​

Socialrådgiver
Socialrådgiveren kan støtte og rådgive dig i de sociale problemer, der kan opstå som følge af at have været udsat for et seksuelt overgreb. Socialrådgiveren kan hjælpe dig med at tage kontakt til relevante instanser samt give information om det retslige efterspil, hvis overgrebet er anmeldt til politiet, eller hvis du overvejer at anmelde overgrebet. Socialrådgiveren tilbyder også samtaler til pårørende.

Er du interesseret i at tale med en socialrådgiver om de sociale problemer, der kan opstå som følge af at have været udsat for et seksuelt overgreb, kan du kontakte Center for Seksuelle Overgreb på tlf.: 3545 4085.

Projekt om senfølger efter seksuelle overgreb

I Center for Seksuelle Overgreb tilbyder vi længerevarende behandlingsforløb til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, hvor overgrebet er sket efter det 18. år. Behandlingsforløbet tilbydes som en del af et projekt, som løber fra 2017 til 2019. 

Der kan være forskelige konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb, og mange mennesker lider under senfølger, som påvirker livskvaliteten. Man kan have problemer med sig selv, sit selvværd, føle sig mere ængstelig, have problemer i forhold til andre mennesker, og det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen.

Hvis du tænker, at et længerevarende behandlingsforløb kunne være relevant for dig på grund af senfølger efter seksuelt overgreb, som er sket i voksenlivet, så ring til os på tlf.: 35 45 40 85 eller skriv en mail på: cso.rigshospitalet@regionh.dk    
Redaktør