Juridisk hjælp

Juridisk hjælp ved anmeldelse af seksuelt overgreb.

​​​​

Anmeldelse​
Når du anmelder en voldtægt eller et andet seksuelt overgreb til politiet, er det politiets opgave at efterforske din sag. Det vil sige at politiet skal finde ud af:

  • Hvad der er sket?
  • Om det er strafbart?
  • Hvem der har gjort det?
I forbindelse med anmeldelsen vil du blive indkaldt til en afhøring, hvor de taler med dig om, hvad der er sket. Afhøringen finder sted på politistationen. Til afhøringen har du ret til at have din bistandsadvokat med eller, hvis du er under 18 år, en repræsentant fra kommunen.

Bistandsadvokaten er et tilbud om en gratis advokat, som blandt andet kan hjælpe dig med:

  • Råd og vejledning mens politiet efterforsker sager, og hvis sagen senere skal for retten.
  • Hjælpe dig med at få erstatning
  • Forklare dig hvordan en straffesag foregår, og tage med dig hvis du skal afgive forklaring i retten.
I pjecen ”Generelle informationer efter et seksuelt overgreb” (pdf, åbner i ny fane) findes der en liste over bistandsadvokater med erfaring indenfor området.

Sigtelse og retssag
Hvis politiet vurderer, at der er rimelig grund til at mistænke en person, sigter politiet ham eller hende for forbrydelsen. Når efterforskningen er slut, beslutter anklagemyndigheden, hvad der videre skal ske. Anklagemyndigheden rejser tiltale, hvis den vurderer, at der er beviser nok til at få en sigtet person dømt. At rejse tiltale betyder, at sagen bliver sendt til retten.

Hvis der kommer en retssag, vil du blive indkaldt til et møde i retten. Din bistandsadvokat vil følge dig og fortælle dig hvad, der skal ske. Du kan læse mere om anmeldelse og det videre forløb på: www.anklagemyndigheden.dk

Erstatning
Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du søge om erstatning. Din bistandsadvokat kan hjælpe dig med at fremsætte dit krav om erstatning. Du kan læse mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside: www.erstatningsnaevnet.dk


Er du i tvivl om du skal anmelde?

Spørgsmålet om anmeldelse kan være en svær beslutning at træffe. Der ligger mange overvejelser og hensyn til grund for sådan en beslutning, og der kan være mange grunde til, hvorfor man ikke ønsker at anmelde overgrebet.
Nedenfor kan du læse lidt om hvilke årsager, der for mange kvinder og mænd kan ligge til grund for ikke at anmelde.


Årsagerne er baseret på en undersøgelse af, hvilke forhold og overvejelser der kan ligge til grund for ikke at anmelde. Undersøgelsen er foretaget af Center for Seksuelle Overgreb, og omfatter 111 kvinder der i 2001, modtog psykologisk hjælp i centeret.


Gerningsmanden er en nær bekendt
Er overgrebet begået af en tidligere partner, ven, nabo eller måske et familiemedlem, kan tanken om en mulig fængselsdom være ubærlig. Man kan også blive bange for hvordan gerningsmanden vil reagerer, fordi han kender en og ved, hvor man bor.


Usikkerhed i forhold til hændelsesforløbet
Kan man ikke huske hvad der er sket, kan man blive bange for, at ens sag vil stå dårligere ved en anmeldelse. Dette kan skyldes, at man har været påvirket af stoffer eller alkohol. Det kan også skyldes en angst som et forsvar, der har skubbet hele eller dele af hændelsesforløbet ud af bevidstheden.

Oplevelsen af egen skyld
Hvis man har oplevet, at man ikke har været i stand til at forsvare sig selv under overgrebet, kan man efterfølgende være fyldt med selvbebrejdelse og skyldfølelse over, at man ikke har kunnet forhindre, at det skete. Man kan have en forventning om, at dette kan svække ens troværdighed ved en anmeldelse, især hvis gerningsmanden er kendt på forhånd.

Manglende overskud
For nogle kan det forekomme uoverskueligt, at skulle igennem et længerevarende retsforløb. Nogle vurderer også, at hvis sandsynligheden ikke er særlig stor for, at gerningsmanden bliver dømt, så orker man ikke at anmelde og gå igennem en afhøring.

Ønsket om at glemme
Nogle ønsker ikke at anmelde, fordi de ikke ønsker at tænke mere på overgrebet eller blive mindet om det. Nogle har lyst til at skubbe hændelsen bag sig og glemme den hurtigst muligt og genoptage hverdagen.

Voldtægtsforsøg
I de tilfælde hvor voldtægten ikke har været fuldbyrdet, er det en almindelig reaktion, at man føler sig lettet og undlader at anmelde.

Du er velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgreb, hvor du kan få råd og vejledning vedrørende anmeldelse ved centerets medarbejdere.Redaktør