Har du været udsat for et seksuelt overgreb?

​Unge og voksenteamet er et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og sekretærer. Både mænd og kvinder modtages i centeret og kan tilbydes hjælp, hvis overgrebet er sket akut eller for længere tid siden.​

​​​​

Al undersøgelse og behandling er gratis og foregår under diskretion. Det betyder, at centeret ikke videregiver hverken mundtlige eller skriftlige oplysninger om din henvendelse til centeret, med mindre du selv ønsker det og giver skriftligt samtykker hertil.

Er du under 18 år, har centeret som udgangspunkt pligt til at informere dine forældre eller de sociale myndigheder.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb indenfor de sidste 5 døgn, så kontakt:
Gynækologisk afdeling 5032 opg. 5, 3. sal
Hele døgnet på tlf.: 3545 5032

Det er vigtigt, at du ikke går i bad eller på anden måde vasker dig inden undersøgelsen i centeret.

Du skal gerne medbringe det tøj, du havde på, da overgrebet fandt sted.

Læs mere om akut hjælp

Er overgrebet sket for længere tid siden end 5 døgn, så kontakt:

Er overgrebet sket for længere tid siden end 5 døgn, så kontakt:
Center for Seksuelle Overgreb indenfor centerets åbningstider, mandag-fredag kl. 9.00-12.00. 
​Tlf.: 3545 4085

Læs mere om senere hjælp​

Redaktør