Psykolog og socialrådgiver

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, har du mulighed for at få samtaler med Center for Seksuelle Overgrebs psykologer eller socialrådgiver. Tilbuddet er gratis.

Har du været til en akut undersøgelse i Center for Seksuelle Overgreb, vil sygeplejersken tale med dig om muligheden for samtaler med en psykolog eller socialrådgiver i centret, hvis du ønsker dette.

Hvis overgrebet er sket for længere tid siden, og har du ikke været til en akut undersøgelse, har du også mulighed for at få tilbudt samtaler ved centrets psykolog eller socialrådgiver. Der tilbydes også gruppeforløb, som er af længere varighed end de individuelle forløb. Se mere nedenfor.​

Psykolog

Hos psykologen i Center for Seksuelle Overgreb kan du få hjælp til at forstå dine reaktioner, eventuelle skyld- og skamfølelser samt tale om, hvordan du bedst kommer dig efter at have været udsat for et seksuelt overgreb.

Centret tilbyder overgrebsfokuseret korttidsterapi, som tilpasses den enkeltes behov.

Hvis du har behov for yderligere hjælp, eller det vurderes, at der er behov for hjælp til andre problematikker, hjælper vi dig videre til behandling udenfor centret.

Er du interesseret i at høre mere om psykologtilbuddet, er du velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning på telefon 35 45 97 78 tirsdage kl. 9-11 og torsdage kl. 13-15. 

Gruppeforløb

I et gruppeforløb i Center for Seksuelle Overg​reb vil man være otte deltagere, der er de samme fra gang til gang, samt to psykologer fra centret. Gruppeforløbet henvender sig primært til aldersgruppen 20 til 35 år.

Vi skaber sammen et trygt rum, hvor der er mulighed for at dele nogle af de tanker, der kan være svære at dele med andre.

Er du interesseret i at høre mere om gruppetilbuddet, er du velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning på telefon 35 45 97 78 tirsdage kl. 9-11 og torsdage kl. 13-15.​

Socialrådgiver

Socialrådgiveren i Center for Seksuelle Overgreb kan støtte og rådgive dig i de sociale problemer, der kan opstå som følge af at have været udsat for et seksuelt overgreb, f.eks. i forhold til forsørgelsesgrundlag eller opståede boligproblemer. Socialrådgiveren kan også hjælpe dig med at tage kontakt til relevante instanser, f.eks. sagsbehandler i hjemkommune, krisecenter, anden behandler, uddannelsessted eller arbejdsgiver. 

Socialrådgiveren tilbyder også samtaler til pårørende.

Læs mere om samtaler til pårørende​

Er du interesseret i at høre mere om socialrådgivertilbuddet, er du velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgrebs rådgivning på telefon 35 45 97 78 tirsdage kl. 9-11 og torsdage kl. 13-15.Redaktør