Praktiske oplysninger

​​

Skoleelever og studerende
Mange skoleelever og studerende vil gerne besøge centeret i forbindelse med en emneuge eller et speciale.
Vi er glade for, at så mange er interesseret i at undersøge og skrive om seksuelle overgreb, men vi kan desværre ikke tage imod besøgende i centeret.


Links

Center for voldtægtsofre
Center for Voldtægtsofre, Århus redigerer denne hjemmeside, som giver landsdækkende information om, hvor og hvordan man kan få hjælp efter et seksuelt overgreb. Hjemmesiden henvender sig også til fagpersoner og andre, som søger viden om voldtægt. Der er en omfattende litteraturliste på hjemmesiden.
www.voldtaegt.dk


For Vild Med Dig

Denne hjemmeside handler om kærestevold blandt unge. Om hvordan man forebygger, at volden opstår, og hvordan man kan få hjælp, hvis ens kæreste er voldelig. Det Kriminalpræventive Råd står bag dette initiativ.
www.forvildmeddig.dk


Sandhed og konsekvens
Et undervisningsmateriale (CD-rom) for unge om voldtægt udarbejdet af Center for Voldtægtsofre i Århus.
www.sandhedogkonsekvens.dk

Servicestyrelsen
Servicestyrelsen arbejder med indsamling og formidling af viden om senfølger hos voksne, som har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb i deres barndom. Senfølger er psykiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af overgrebene. Der er til Servicestyrelsen tilknyttet en psykologordning.
http://socialstyrelsen.dk/voksne/Senfolger-af-seksuelle-overgreb​​


Straffeloven
Information om straf ved sædelighedsforbrydelser finder du i Straffelovens kapitel 24.
Straffeloven kan downloades her.

Anklagemyndigheden
Her kan du læse om anmeldelse og det retslige efterspil.
www.anklagemyndigheden.dk


Erstatningsnævnet

Her kan du finde information om dine muligheder for at søge om erstatning.
www.erstatningsnaevnet.dk


Politi
www.politi.dk

Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK)
Her kan du finde viden om, hvordan man kommer videre, hvis man har været udsat for vold, eller hvis man har brug for at komme på krisecenter.
www.lokk.dk

Center for Seksuelt Misbrugte Øst
Rådgivning og behandling ved senfølger efter seksuelle overgreb sket i barndommen.
www.csm-ost.dk

Døgnvagten
Står du med et akut socialt, personligt eller familiemæssigt problem, kan du kontakte Døgnvagten i Københavns Kommune. Døgnvagten har åbent døgnet rundt alle årets dage.
www.doegnvagten.dk


Headspace

Hvis du er 12-25, kan du få rådgivning, støtte og information fra Headspace. Der er 6 centre i Danmark.
www.headspace.dkRedaktør