Råd og vejledning

Center for Seksuelle Overgreb yder specialiseret rådgivning og vejledning til fagfolk og professionelle, der i deres arbejde møder unge eller voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Centeret tilbyder undervisning og yder supervision til involverede behandlere. 

​​

Råd og vejledning
Centeret yder råd og vejledning til fagfolk og professionelle vedrørende unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Råd og vejledning kan omhandle generel viden om reaktioner efter et seksuelt overgreb, hvordan de som fagprofessionelle hjælper bedst mulig i det konkrete tilfælde, og hvor der er mulighed for at søge hjælp til vedkommende, samt afklaring i forhold til om pågældende kan tilbydes behandling i Center for Seksuelle Overgreb. Rådgivningen ydes som udgangspunkt telefonisk. ​

Supervision
I de tilfælde hvor en sag foregår ved lokal behandling i hjemkommunen f. eks. ved en psykolog eller familierådgiver, kan de involverede fagfolk få supervision hos teamets medarbejdere telefonisk.

​Har du brug for råd og vejledning, eller ønsker du at henvise en ung eller voksen til behandling, kontakt centeret på tlf.: 3545 4085 og hør nærmere. 

Har du brug for råd og vejledning, eller ønsker du at henvise et barn til behandling, kontakt centeret på tlf.: 3545 3984 og hør nærmere.

Redaktør