Behandling af børn

​​

Gruppebehandling

Børneteamet har løbende tilbud om gruppebehandling som supplement til den individuelle behandling. Formålet med gruppebehandlingen er, at børn møder andre børn, der har været udsat for seksuelt overgreb. Der gives mulighed for at udveksle tanker, følelser og reaktioner, der kan være svære at fortælle venner, klassekammerater eller andre børn i familien om. Gruppebehandlingen ledes af to behandlere fra Børneteamet og forældrene orienteres løbende om arbejdet.

Supervision

Børneteamet kan yde supervision og sparring til samarbejdspartnere i barnets nærmiljø. Børneteamet kan yde tværfaglig sparring og supervision til et team af professionelle, der lokalt yder behandling til et barn eller som planlægger en sådan behandlingsindsats. Der ydes også rådgivning og supervision via Børneteamets telefonrådgivning.

Mediation

Børneteamet kan - i samarbejde med Janus Centeret, som behandler børn, der har krænket andre børn, eller Sexologisk Klinik, der behandler voksne, der har krænket børn - tilbyde at arrangere medierende møder mellem barnet og det familiemedlem, der har krænket barnet seksuelt. Det medierende møde er en rituel seance, der forudsætter, at begge parter er parate og har et ønske om at mødes under styrede og stramt regulerede rammer. Det medierende møde kræver meget forberedelse og behandlernes garanti for, at parterne kan profitere af mødet.

Overleveringsmøde

Nogle af de henviste børn er udredt i hje​mkommunen eller i Børnehuset, så det allerede er vurderet, hvilke vanskeligheder og hvilke behandlingsbehov barnet har. I den forbindelse deltager Børneteamet gerne i overleveringsmøder i Kommune eller Børnehus.

Psykologen i Børneteamet udfærdiger psykologiske erklæringer om barnet, hvis myndighederne (Statsforvaltninger, advokater o.l.) anmoder herom.

Se også instruks i akut håndtering​


Redaktør