Hvordan foregår en undersøgelse?

Spor til DNA-undersøgelse kan ødelægges ved tøjskift og afvaskning, som derfor bør undgås. Tøj skal gemmes i papirsposer, da DNA ødelægges af fugten i en plastpose.   ​

​​​

Lægeundersøgelse ved seksuelle overgreb eller mistanke herom
Lægeundersøgelsen udføres som en børnelægeundersøgelse eller en retsmedicinsk undersøgelse. Begge kan være akutte eller planlagte.  

En børnelægeundersøgelse kan foretages i sager, hvor der ikke politianmeldes, eller hvor politiet ikke har begæret en retsmedicinsk undersøgelse, men barnet har fysiske symptomer, eller barnet og familien har en bekymring for, om der kan være sket skade som følge af det seksuelle overgreb. Undersøgelsen kan indgå som et led i det psykologiske behandlingsforløb. Undersøgelsen udføres af Børneteamets børnelæge og sygeplejerske. Der foretages en helbredsundersøgelse inkl. fotokolposkopi (se nedenfor). Afhængig af symptomer og sygehistorie/hændelsesforløb kan der tages urinprøve, blodprøve og evt. podning for smitte. I nogle tilfælde opstartes vaccination for smitsom leverbetændelse (Hepatitis B). Børnelægen vurderer fra sag til sag, om der er behov for akut undersøgelse.  

En retsmedicinsk undersøgelse kan kun begæres af politiet, dvs. sagen skal være politianmeldt. En retsmedicinsk undersøgelse er et led i at indsamle dokumentation til politiets efterforskning. Det gøres ved at se huden efter for mærker, indsamle evt. materiale til DNA-analyse (sporsikring), og lave en fotokolposkopisk undersøgelse af de udvendige kønsorganer (se nedenfor). En undersøgelse foretages bedst, når barnet ikke er alt for træt, hvorfor det tilstræbes, at den retsmedicinske undersøgelse foregår i dagtimer i et samarbejde mellem retsmediciner, teamets børnelæge og sygeplejerske. Undersøgelsen vil også omfatte en almindelig helbredsundersøgelse. Ved de planlagte undersøgelser vil teamets sygeplejerske forud for undersøgelsen kontakte familien og informere om selve undersøgelsen og rådgive om, hvordan forældre kan forberede barnet og være til støtte for barnet ved undersøgelsen. 

Der kan være omstændigheder, der gør, at det er nødvendigt at foretage den retsmedicinske undersøgelse akut udenfor dagtid. Det kan f.eks. være hvis der er beskrevet synlige forandringer, fx rift eller blødning, som skal dokumenteres med foto hurtigst muligt og derfor ikke kan vente til næste dag. Med hensyn til sporsikring er tidsfaktoren derfor vigtig (i løbet af få dage). Tidsplanen vurderes af politi og retsmediciner

OBS! Spor til DNA-undersøgelse kan ødelægges ved tøjskift og afvaskning, som derfor bør undgås. Tøj skal gemmes i papirsposer, da DNA ødelægges af fugten i en plastpose.  

Fotokolposkopi
En fotokolposkopisk undersøgelse er en inspektion af de udvendige kønsorganer, hvor fotokolposkopet bruges som kraftig lyskilde samtidigt med, at det giver mulighed for forstørrelse og for at optage billeder til nærmere vurdering efter endt undersøgelse. Der benyttes ingen instrumenter som til en gynækologisk undersøgelse.  

Ved undersøgelsen er det også muligt at vurdere forskellige årsager til de symptomer, der kan have udløst en bekymring for overgreb. Det kan dreje sig om rødme, kløe, udflåd eller lignende.    

Prøvesvar
Når børneteamet modtager svar på prøver fra undersøgelsen kontaktes familien straks, hvis prøvesvar udløser behov for behandling Ellers samles alle prøvesvar før familien informeres. Hvis der er behov for opfølgning af f.eks. blodprøver, kan dette ske hos egen læge. Opfølgning planlægges sammen med familien.  

Sygeplejersken
Sygeplejersken rådgiver professionelle og forældre i telefonen ved bekymring for eller oplysninger om seksuelt overgreb. Dette kan være den første krisehjælp til bekymrede forældre. Hvis der planlægges lægeundersøgelse af barnet, kontakter sygeplejersken familien. Formålet med denne opringning er at informere om, hvad der skal ske ved undersøgelsen og om forælderens rolle samt at rådgive forælderen om, hvordan barnet bedst forberedes. Sygeplejersken deltager ved undersøgelsen.

Nogle børn kan i forbindelse med seksuelt overgreb have spørgsmål i forhold til kroppens reaktion eller om emner, der vedrører seksualitet. Derfor tilbyder sygeplejersken samtaler med børn og unge om krop, seksualitet og prævention. 

Redaktør