Socialrådgiver/familieterapeut

​​Når børn udsættes for seksuelle overgreb, eller der opstår en mistanke herom, har det store konsekvenser for hele familien og ikke kun det udsatte barn. Derfor er rådgivning, krisehjælp og behandling til forældrene lige så vigtig, som behandling til barnet – dette er en vigtig del af Børneteamets fokus på barnets behov. ​

​​​​

Afsløring af et seksuelt overgreb eller mistanke herom bevirker ofte krise og eller choktilstande hos forældrene, fordi det er vanskeligt at rumme traumet følelsesmæssigt.

Den første tid efter afsløringen er derfor for forældre og pårørende meget belastende og er for mange præget af dyb foruroli­gelse, skyld og skam, fx over ikke at have kunnet beskytte sit barn. Tankerne om det, der er sket barnet, konsekvenserne af det og følelserne i forhold til barnet, kan opleves af forældrene som kaotiske og overvældende.
Nogle forældre er desuden bekymrede for ikke at kunne beskytte barnet fremover, fx i tilfælde hvor barnet skal have kontakt med den formodede krænker under samvær. Disse reaktioner hos forældrene må anses for naturlige og forståelige, men de kan bevirke en forstyrrelse i relationen mellem barn og forældre, som ikke er hensigtsmæssig. 

Socialrådgiveren arbejder familieterapeutisk i forhold til de forskellige relationer i familien, hvor tilknytningen og kontakten er forstyrret som følge af afsløring af det seksuelle. Målet med forældrebehandlingen er at rådgive om barnets reaktioner og behov for omsorg og forståelse samt yde den terapeutiske indsats til forældrene eller andre nære omsorgspersoner, der er nødvendig for at genetablere forældrenes funktionsniveau og genskabe ro og overensstemmelse og tryg tilknytning i familien.

Redaktør