Psyko-social behandling

​​For at sikre, at Børneteamet har en helhedsorienteret opfattelse af barnets situation, er der et tæt samarbejde mellem psykologen og socialrådgiveren. 

​​​​

Behandlingsindsatse​n er fordelt således, at socialrådgiveren parallelt med den psykologiske behandlingsindsats til barnet yder krisehjælp til forældrene og rådgiver om barnets reaktioner og behov.
At blive troet på, og at de nære familiemedlemmer forstår og anerkender ens tanker, følelser og reaktioner er vigtigt for barnet. Mange børn har holdt det seksuelle overgreb hemmeligt over længere tid grundet angst for omgivelsernes reaktioner og usikkerhed om, hvilke konsekvenser en afsløring kan få for familien.

De sideløbende sessioner med barn og forældre afsluttes med en fælles familiesamtale, der yderligere har til formål at styrke og genopbygge relationen, tillidsforholdet og tilknytningen mellem barnet og forældrene.


Læs mere om

› Psykolog

› Socialrådgiver/familieterapeut
Redaktør