Om Børneteamet

​Børneteamet tilbyder behandling til børn i alderen 0-15 år, der har været udsat for seksuelt overgreb, eller hvor der er mistanke herom.​

​​​​​

CSOs Børneteam er et tværfagligt team bestående af to psykologer, en socialrådgiver, sygeplejerske, børnelæge og sekretær. Børneteamet dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland og tilbyder behandling til børn i alderen 0-15 år, der har været udsat for seksuelt overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Borgere fra Københavns Kommune henvises dog til at kontakte kommunens eget tilbud på området.

Behandlingsforløb i Børneteamet foregår i samarbejde med de sociale myndigheder i barnets/familiens hjemkommune. 

Børneteamet skal i henhold til Lov om Social Service § 153 underrette de sociale myndigheder, når de får viden om, at et barn udsættes for seksuelt overgreb eller ved mistanke herom.

Behandling i Børneteamet omfatter ikke den, der er under mistanke for at have begået overgreb!

Kontakt til Børneteamet og Børneteamets Rådgivningstelefon

Voksne – forældre og professionelle - der har kendskab til eller mistanke om, at et barn bliver eller har været udsat for seksuelt overgreb kan telefonisk kontakte Børneteamet. Børneteamet indfører pr. d. 4.1.21 to ugentlige faste tidsrum for telefonrådgivning. 

Rådgivningstelefonen har åbent på telefonnr.: 35 45 85 51

Mandage kl. 9-11
Onsdage kl. 12.30-14.30
(Helligdage undtaget)

Vores telefonrådgivning vil i disse tidsrum være bemandet af en af teamets behandlere, som vil spørge ind til årsagen til henvendelsen, indhente formelle data samt yde råd og vejledning i forhold til den aktuelle situation.

Hvis henvendelsen drejer sig om et nyligt overgreb og der fx er behov for at barnet skal undersøges af en læge, er det vigtigt man kontakter Børneteamet hurtigst muligt, da eventuel sporsikring kan finde sted i op til fem dage efter et overgreb. 

Børneteamets sekretariat kan kontaktes på telefonnr.: 35 45 39 84 i telefontiden:

Mandag-onsdag kl. 09:00-14:00
Torsdag kl. 12:00-14:00
Fredag kl. 09:00-14:00

Hvis vi er optaget af samtaler, kan du indtale besked på telefonsvareren, og vi vil ringe dig op hurtigst muligt. 

Du kan også ringe uden for åbningstiden, hvor vi på telefonsvareren henviser til Børneafdelingen på telefonnr.: 3545 5062, som vil besvare dit opkald.

Du kan finde fremmøde adressen mm. på kontaktsiden.


Redaktør