Om Børneteamet

​Børneteamet tilbyder behandling til børn i alderen 0-15 år, der har været udsat for seksuelt overgreb, eller hvor der er mistanke herom.​

​​​​​

CSO-Børneteamet er et tværfagligt team bestående af to psykologer, en socialrådgiver, sygeplejerske, børnelæge og sekretær. ​Børneteamet tilbyder behandling til børn i alderen 0-15 år, der har været udsat for seksuelt overgreb, eller hvor der er mistanke herom. 

Voksne – forældre og professionelle - der har mistanke om, at et barn bliver eller har været udsat for seksuelt overgreb kan telefonisk kontakte Børneteamet på
tlf. 3545 3984.  Telefonen er åben mandag til fredag 9.00 – 12.00. 

Den første man kommer i kontakt med, er Børneteamets sekretær, som kort vil spørge ind til årsagen til henvendelsen samt indhente formelle data.
Sekretæren formidler kontakt til en af teamets behandlere. ​

Ved den telefoniske kontakt med behandler ydes der råd og vejledning i forhold til den aktuelle situation og aftales evt. tid til en visiterende samtale eller lægeundersøgelse.   

Behandlingsforløb i Børneteamet foregår i samarbejde med de sociale myndigheder i barnets/familiens hjemkommune. 

Børneteamet skal i henhold til Lov om Social Service § 153 underrette de sociale myndigheder, når de får viden om, at et barn udsættes for seksuelt overgreb eller ved mistanke herom. ​  

Behandling i Børneteamet omfatter ikke den, der er under mistanke for at have begået overgreb!

Kontakt Børneteamet​

Hvis du vil i kontakt med Børneteamet, kan du ringe til vores sekretariat på tlf.nr.: 3545 3984. 

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8.30 - 15.00
Torsdag kl. 12.00 - 15.00
Fredag kl. 8.30 - 14.00

Hvis vi er optaget af samtaler, kan du indtale besked på telefonsvareren, og vi vil ringe dig op hurtigst muligt. 

Du kan også ringe uden for åbningstiden, hvor vi på telefonsvareren henviser til Børneafdelingen på tlf​.nr. 3545 5062, som vil besvare dit opkald.

Du kan finde fremmøde adressen mm. på kontaktsiden.


Redaktør