Mistanke om seksuelt overgreb

​Ved mistanke om, at et barn bliver eller har været udsat for et seksuelt overgreb, kan man kontakte Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet og få råd og vejledning. ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Hvad gør man ved mistanke om seksuelt overgreb på børn?

Ved mistanke om, at et barn bliver eller har været udsat for et seksuelt overgreb, kan man kontakte Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet og få råd og vejledning. 

Sekretariatet kan kontaktes på tlf.nr.: 3545 3984, hvor man vil modtage rådgivning af teamets professionelle behandlere.

Hvad sker der ved henvendelse til Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet?

Børn op til det 15. år, deres forældre og andre pårørende kan få behandling, råd og vejledning i Børneteamet, hvis der er mistanke om seksuelle krænkelser eller seksuelle overgreb mod et barn.

Når teamet får et opkald, taler vi i første omgang med den, der henvender sig. Vi beder om en beskrivelse af den bekymring, der er årsag til opkaldet. 

I forhold til forældre vil rådgivningen indledningsvis omhandle information og vejledning om børns udvikling og reaktioner samt råd om, hvordan de uden at forskrække barnet kan tale med barnet om den bekymring, der er opstået.

Rådgivningen vil, også indeholde vejledning om, hvorledes det offentlige system fungerer, hvem de kan kontakte og hvordan. 

I løbet af samtalen forsøger vi i samarbejde med den, der har henvendt sig at finde frem til, hvad der vil være den bed​​ste hjælp i den aktuelle situation.

Samtalen kan ende med, at der gives tid til en visiterende samtale eller en lægeundersøgelse i Børneteamet.

En visiterende samtale eller en lægeundersøgelse er ikke opstart på et behandlingsforløb i Børneteamet, men en samtale, der gør det muligt at foretage en nærmere vurdering af, hvad der vil være den meste hensigtsmæssige og gavnlig hjælp i den givende situation.

Hvordan foregår en visiterende samtale i Børneteamet?

En visiterende samtale er som udgangspunkt en fælles samtale med barnet, forældrene, og Børneteamets psykolog og socialrådgiver. Formålet med samtalen er, at Børneteamets behandlere kan opnå en nærmere vurdering af, hvad der er sket, og hvad hændelsen har haft af konsekvenser for familien. På baggrund af dette tages der stilling til, hvad der er behov for af behandling og støtte.

Hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt, kan den visiterende samtale foregå uden barnets deltagelse.

Hvordan foregår en lægeundersøgelse i Børneteamet?

Ved aftale om en lægeundersøgelse vil barn og forældre modtages af Børneteamets læge og sygeplejerske.

Undersøgelsen foregår i undersøgelseslokale i Rigshospitalets Børnemodtagelse afsnit 5062.

Undersøgelsen har form som en almindelig helbredsundersøgelse indeholdende en fotokolposkopi .

En fotokolposkopisk undersøgelse er en inspektion af de udvendige kønsorganer, hvor fotokolposkopet bruges som kraftig lyskilde samtidigt med, at det giver mulighed for forstørrelse og for at optage billeder til nærmere vurdering efter endt undersøgelse. Der benyttes ingen instrumenter som til en gynækologisk undersøgelse.

Skal man henvises af nogen for at få hjælp i teamet?

Nej, man behøver ikke at blive henvist, men man kan ikke møde op uden en aftale, fordi Børneteamets medarbejdere kan være optaget af andre samtaler. Man kan ringe direkte til Børneteamet på Rigshospitalet – uanset hvor i landet man bor.

Ofte er det de sociale myndigheder i en kommune, familiens praktiserende læge, et andet hospital, eller barnets institution, der kontakter teamet for at få rådgivning og vejledning. Redaktør