Hindsgavl konferencen 9. og 10. september 2019

​Forskningsnetværket mod overgreb mod børn inviterer til 9. Hindsgavl Konference på Hindsgavl Slot, v/Middelfart.

Ungdom Identitet og Overgreb

Konferencier: Psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet

Dette års konference har overvejende fokus på informationssamfundets påvirkning på unges udfordringer og udforskning af seksualiteten (især i puberteten) set i forhold til offergørelse og krænkelser.

Puberteten er udviklingsfasen hvor barnet bevæger sig ind i en udforskning og tilegnelse af voksenseksualiteten. Nysgerrigheden og de begrænsede erfaringer kan på den ene side gøre de unge særligt sårbare i forhold til at blive udnyttet og gjort til offer. På den anden side kan udforskningen af seksualiteten også føre til udadrettede handlinger, som bliver til grænseoverskridende og krænkende adfærd. 

De seksuelle temaer kan hos nogle indgå sammen med andre psykiske belastninger og lede til indadrettede handlinger i form af selvskadende adfærd eller offergørelse i andre sammenhænge. 

Endelig kan puberteten også føre til erfaringer med at have seksuelle følelser, der ikke ligner vennernes, f.eks. når de seksuelle følelser er rettet mod mindre børn.

De er alle temaer, som kalder på tværfaglige og tværsektorielle indsatser:
 
FÆLLES BØRN - FÆLLES INDSATS
PÅ ET VIDENSBASERET GRUNDLAGRedaktør