​​

Stemmeundervisning

Gennem stemmeundervisning hos en logopæd (talepædagog) får du mulighed for at ændre på din stemme, så stemmen passer til din kønsidentitet.

Undervisningen tilrettelægges individuelt, og du bliver undervist i generelle forhold omkring stemmebrug samt om specielle forhold, der netop vedrører din stemmefunktion. 

I et undervisningsforløb kan der arbejdes med følgende:

  • Afspænding
  • Vejrtrækning
  • Stemmens tonehøjde
  • Stemmens klang
  • Artikulation (udtale af ord)
  • Andre kommunikationstræk
  • Vejledning i stemmebrug i forbindelse med hormonbehandling

For at opnå det bedste resultat, skal du være indstillet på at lave øvelser hjemme efter hver undervisningsgang. 

Hvor foregår stemmeundervisningen?

De fleste kommuner udbyder stemmeundervisning via et lokalt kommunikationscenter. 

Hvordan bliver man henvist? 

Du kan selv kontakte det nærmeste kommunikationscenter eller din bopælskommune. 

Hvis en logopæd på kommunikationscentret vurderer, at du er kandidat til stemmeundervisning, er det kommunikationscentret, der enten selv tildeler dig et stemmeundervisningsforløb eller ansøger din bopælskommune om at tildele dig et forløb.

Hvis en kommune giver afslag, kan du klage over afslaget til Ankestyrelsen. Klagen skal du sende til din kommune, som, hvis de ikke omgør deres afslag, videresender klagen til Ankestyrelsen.

Selvom du får afslag, kan du nogle steder i landet få privat stemmeundervisning mod betaling. 

Du kan læse mere om stemmeundervisning, som foregår i dit lokale Kommunikationscenter (CVS) her
Redaktør