Ændring af navn og CPR-nummer

​Du kan skifte køn juridisk, få tildelt et nyt personnummer og ændre dit navn, hvis du følger retningslinjerne og lovgivningen på området.

​​Juridisk kønsskifte/ændring af CPR-nummer.

Økonomi - og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn.

Læs mere om muligheden for at få et nyt personnummer på hjemmesiden https://cpr.dk/borgere/kan-jeg-faa-et-nyt-personnummer/juridisk-koensskifte-transkoennede

Husk at orientere din egen læge, arbejdsgiver, uddannelsesinstitution, bank, SU- kontor, forsikrings- og pensionsselskaber, telefonselskab m.v. for at sikre, at betalinger fortsætter uden problemer og du er dækket af forsikringen, som du plejer.
Navneskifte uden juridisk kønsskifte (uden at skifte CPR-nr.)

Det er muligt at skifte til et navn, der betegner det modsatte køn, uden at få juridisk kønsskifte (skifte CPR-nummer.). 

Læs mere om muligheden for navneskift uden juridisk kønsskifte på hjemmesiden https://familieretshuset.dk/navne/navne/koensidentitet-og-aendring-af-dit-navn
Redaktør