Henvisning til Center for KønsidentitetHvem henvises hvor?

Alle med bopæl i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan henvises til Center for Kønsidentitet (CKI) på Rigshospitalet via Den Centrale Visitation i Region H (CVI)

Borgere fra Region Midt-samt Nordjylland  henvises til Center for Kønsidentitet ,Aalborg. Borgere fra Region Syddanmark henvises til Center for Kønsidentite​t, Odense.

Særlige forhold

Patienter med et aktivt forløb i psykiatrien/praktiserende psykiater skal som udgangspunkt henvises herfra, således at de psykiske forhold er velbeskrevet.

Patienter, der er i psykiatrisk behandling, kan tidligst henvises, når de har været stabile i minimum 6 måneder. Det samme gælder for patienter med nydiagnosticerede psykiatriske lidelser. Patienter der er påbegyndt forløb i OPUS, kan som udgangspunkt tidligst henvises efter 1 års behandling.

Hvis vi ved den indledende vurdering finder tegn på, at patienten har dybereliggende psykopatologi, vil patienten blive henvist til udredning og behandling i psykiatrisk regi.

Ved opstartet hormonbehandling i udlandet eller ikke-offentligt regi

Ved henvisning af transkønnede som er opstartet lægeordineret hormonbehandling i udlandet eller via andet ikke-offentlig regi i Danmark, som ønsker opfølgning og kontrol af hormonbehandlingen i CKI, skal patienten gøres opmærksom på at der skal indsendes eller afleveres dokumentation for psykiatrisk/psykologisk udredning af kønsidentitet samt notat fra behandlende læge vedr. den medicinske behandling. 

Hvis dokumentation ikke forefindes eller udredningen ikke har fundet sted, skal patienten, i henhold til gældende standard, gennemgå udredningsforløb i CKI, før hormonbehandlingen kan fortsætte.

Henvisning af voksne

Voksne over 18 år henvises til CKI, Center for Kønsidentitet, Juliane Marie Centret, RH.  

Henvisningen til CKI, bedes som minimum indeholde: 

  • Henvisningsdiagnose: DZ768E4 Kontakt pga. kønsidentitetsforhold.
  • Beskrivelse af kønsidentitets problemer.
  • Tidligere somatiske sygdomme og behandling.
  • Tidligere psykiatriske sygdomme og behandling. 
  • Aktuelt somatisk
  • Aktuelt psykiatrisk 
  • Medicinsk status og/eller anden behandling. 
  • Misbrug alkohol /stoffer. 
  • Aktuelle sociale forhold, (kort beskrivelse af den sociale situation, herunder uddannelse/job, forsørgelsesgrundlag, ægteskabelige status, børn, etc. 
  • Yderlige oplyser, der skønnes relevante for udredning. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år henvises til børne/unge teamet i Sexologisk Klinik. 

Udredning af børn og unge

Børn og unge udredes og behandles i en Multidisciplinært team bestående af: Børne/unge teamet ved Sexologisk klinik, BUC og Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet.
Læs mere på Sexologisk Klinik

Redaktør