Henvisning

Henvisning til Center for Kønsidentitet sker gennem egen læge

Hvem henvises hvor?

Alle med bopæl i Region Hovedstaden og Region Sjælland  kan henvises til Center for Kønsidentitet (CKI) på Rigshospitalet af egen læge til den Den Centrale Visitation i Region H (CVI)

Borgere fra Region Midt-samt Nordjylland  henvises til Center for Kønsidentitet ,Aalborg. Borgere fra Region Syddanmark henvises til Center for Kønsidentitet, Odense.

Særlige forhold

Patienter, der er indlagt til psykiatrisk behandling, kan først  henvises, når de har været stabile i minimum 6 måneder. Det samme gælder for patienter med nydiagnosticerede psykiatriske lidelser. 

Hvis vi ved den indledende vurdering finder tegn på, at patienten har dybereliggende psykopatologi, vil patienten blive henvist til udredning og behandling i psykiatrisk regi.

Ved opstartet hormonbehandling i udlandet eller ikke-offentligt regi

Ved henvisning af transkønnede som er opstartet hormonbehandling i udlandet eller via andet ikke-offentlig regi i Danmark som ønsker opfølgning og kontrol af hormonbehandlingen i Kvindesygdomme, klinik 4004, Rigshospitalet, bedes medsendt dokumentation for psykiatrisk/psykologisk udredning af kønsidentitet. 

Hvis dokumentation ikke forefindes eller udredningen ikke har fundet sted, skal patienten, i henhold til gældende standard, gennemgå udredningsforløb i CKI, før hormonbehandlingen kan fortsætte. 

Henvisning af voksne

Voksne over  18 år henvises til CKI, Center for Kønsidentitet, Juliane Marie Centret, RH.  

Henvisningen til CKI, bedes som minimum indeholde: 

  • Henvisningsdiagnose: DZ768E4 Kontakt pga. kønsidentitetsforhold.
  • Beskrivelse af kønsidentitets problemer.
  • Tidligere somatiske sygdomme og behandling.
  • Tidligere psykiatriske sygdomme og behandling. 
  • Aktuelt somatisk
  • Aktuelt psykiatrisk 
  • Medicinsk status og/eller anden behandling. 
  • Misbrug alkohol /stoffer. 
  • Aktuelle sociale forhold, (kort beskrivelse af den sociale situation, herunder uddannelse/job, forsørgelsesgrundlag, ægteskabelige status, børn, etc. 
  • Yderlige oplyser, der skønnes relevante for udredning. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år henvises til børne/unge teamet i Sexologisk Klinik. 

Udredning af børn og unge

Børn og unge udredes og behandles i en Multidisciplinært team bestående af: Børne/unge teamet ved Sexologisk klinik, BUC og Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet.
Læs mere på Sexologisk Klinik

Redaktør