Stemmetræning

​Gennem stemmeundervisning hos en logopæd (talepædagog), får du mulighed for at ændre på din stemme, så den bliver enten mere maskulin eller feminin.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og du bliver undervist i generelle forhold omkring stemmebrug samt om specielle forhold, der netop vedrører din stemmefunktion. 

I et generelt undervisningsforløb arbejdes der med følgende:

  • Afspænding
  • Vejrtrækning
  • Stemmens tonehøjde
  • Stemmens klang
  • Artikulation (udtale af ord)
  • Andre kommunikationstræk
  • Kropssprog 

For at opnå det bedste resultat, skal du være indstillet på at træne hjemme efter hver undervisningsgang. 

Et forløb strækker sig typisk over 10 sessioner, hvor hver session varer 45 min.

Hvor foregår stemmetræningen?

De fleste kommuner udbyder stemmetræning via et lokalt kommunikationscenter. Ved at kontakt din kommune, kan du finde frem til det center, der er tættest på din bopæl. 

Hvordan bliver man henvist? 

Du kan selv kontakte det nærmeste Center for Specialundervisning for voksne (CSV). Hvis man her vurderer, at du er kandidat til stemmetræning, er det CSV der ansøger din kommune om at tildele dig et forløb.

Det er din kommune, der afgør, om de vil yde tilskud til din undervisning i stemmetræning. Hvis kommunen giver afslag, kan du klage over afslaget til Ankestyrelsen. Klagen skal du sende til din kommune, som, hvis de ikke omgør deres afslag, videresender klagen til Ankestyrelsen.

Selvom du får afslag, kan du stadig få undervisning i stemmetræning, hvis du selv betaler for undervisningen. 

Du kan finde flere informationer om ovenstående, ved enten at kontakte din kommune eller via www.dths.dk

Hvis du bor i Region Hovedstaden kan du kontakte kommunikationscentret i Region Hovedstaden herom. 

Læs mere om deres  tilbud på denne hjemmeside: 
https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/voksne/tale-stemme/Sider/Stemmeundervisning-af-transpersoner.aspx

Redaktør