Behandlingsforløb

Alle forløb i CKI er individuelle og planlægges i et samarbejde mellem CKI og den henviste.

Vi respekterer dit valg

For at vi kan møde dig, som den du er, vil vi i CKI naturligvis tiltale dig med det navn og de pronominer, du selv anvender.  Ved det første møde, hvor vi ikke kender dig, vil vi kalde dig ind med dit efternavn, hvis det ikke tydeligt fremgår af henvisningen, hvilket navn, vi skal bruge. Dette for at møde dig bedst muligt som den du er og ønsker at være.

Indledende samtale

Alle, der henvises til CKI, starter med en indledende samtale med patientansvarlig koordinator, der sørger for at forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for sundhedsfaglig hjælp og afklaring.

Ved denne indledende samtale vil der blive spurgt ind til baggrunden for henvisning til centeret og derudover afdækkes tidligere eller aktuelle sygdomme, medicinforbrug og andre forhold som kan have betydning for hvilken behandling, der kan tilbydes.

Læs mere om den indledende samtale i CKI og hvilke emner, der berøres.   

Planlægning af forløbet - behandlingsvisitation

På baggrund af den indledende samtale tilrettelægges dit videre behandlingsforløb ved en behandlingsvisitation en uges tid efter.  

Psykologsamtaler

I et behandlingsforløb i CKI indgår samtaler med en psykolog. Samtalerne vil have fokus på kønsidentitet og behandlingsønsker, men emner som livsforløb og psykosociale forhold, og seksualitet vil også blive belyst. 

Psykologernes opgave er at spørge ind til og afdække den samlede situation, herunder behov og ønsker. Samtalerne med psykolog skal også være af støttende og rådgivende karakter både før og under behandlingen. 

I nogle tilfælde vil forløbet indeholde samtaler med psykiater, hvis den henviste, lider af en psykiatrisk sygdom, eller der er mistanke om psykiatrisk sygdom. Ved samtalen afklares om der er behov for yderligere udredning eller behandling i psykiatrisk regi. 

Efter opstart at HT vil du ligeledes blive tilbudt en eller flere behandlersamtaler i CKI. 

Samtale i Gynækologisk Ambulatorium

I de fleste tilfælde vil vi planlægge en orienterende samtale i i gynækologisk ambulatorium vedr. hormonbehandling i slutningen af dit samtaleforløb. 

Multidisciplinære konference

Efter samtalerne i CKI og Gynækologisk Ambulatorium, drøftes hele din behandling på en multidisciplinær konference, bestående af gynækologer, psykologer og andre relevante fagpersoner afhængigt af din sygdomshistorie og forløb. 

Det multidisciplinære team tager stilling til hormonbehandling, samt for transmænd evt. fjernelse af bryster og for transkvinder sæddeponering og laserepilering.  

Øvre kirurgi

Kirurgisk indgreb med fjernelse af bryster foretages tidligt efter 6-9 måneders hormonbehandling.

Hvis en transkvinde oplever manglende brystudvikling, kan vedkommende blive henvist til plastikkirurgisk vurdering tidligst efter 18 måneders hormonbehandling. I nogen tilfælde vil der være mulighed for brystforstørrende kirurgi.

Hormonbehandling

Hvis du skal i hormonbehandling i forbindelse med kønsidentitetsforhold, starter du hormonbehandlingen i Gynækologisk Afdelings Ambulatorium, hvor kontrollerne også foregår. 

Transmænd eller andre, der ikke ønsker at vente i vores venteværelse, kan efterlade mobilnummer i skranken, så kalder vi ind via telefonen. Det er speciallæger i gynækologisk endokrinologi, der tager sig af hormonbehandlingen i CKI.

I nogle tilfælde kan kontrollen efter 1-2 år overgå til egen læge eller privat praktiserende gynækolog.

Læs mere om hormonbehandling.

Medicin

Man skal selv betale for sin medicin efter de almindelige regler om tilskud. Dog vil der søges om individuelt tilskud ved behandling med testosteron præparater. 

Stemmetræning

Du kan få stemmetræning, når du har været i hormonbehandling i minimum 3 måneder, og du skal være i gang med din sociale transition. Stemmetræningen foregår oftest i det lokale kommunikationscenter. 

Operationsforløb og plastikkirurgi

Ønsker om kirurgi drøfter du med din behandler i CKI og der henvises evt. til en orienterende samtale i plastikkirurgisk afd. 

2. Multidisciplinære konference vedr. nedre kirurgi

Den 2. Multidisciplinære beslutningskonference planlægges efter yderligere behandlersamtaler, såfremt der er et ønske om nedre. kirurgi. 

Nedre kirurgi

Nedre kirurgi kan bestå af både fjernelse af både indre og ydre kønsorganer samt eventuelt tildannelse af nye. Dette foregår både i Gynækologisk Afdeling og Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling og foretages tidligst efter 1 års hormonbehandling.

Transmænd kan vælge en penisprotese som alternativ til, eller i ventetid på, kirurgi. Se mere information om penisproteser i denne pdf, samt hjemmesiden www.partsprosthetic.dk.

Andre former for kirurgi

Strubehovedkirurgi kan i nogle tilfælde tilbydes efter individuel vurdering.  Ansigtskirurgi, stemmebåndskirurgi og fedtsugning tilbydes aktuelt ikke i CKI. 

Laserepilering 

Transkvinder kan henvises til lokal hudafdeling mhp. laserepilering i ansigt. Laserepilering andre steder på kroppen er ikke en del af det offentlige tilbud. Dog vil transkvinder henvises til hudafdelingen på Bispebjerg Hospital mhp. laserepilering i skridtet, forud for nedre kirurgi.


Redaktør