Knoglemarvstransplantation

​Knoglemarvstransplantation kaldes også stamcelletransplantation og bruges især til behandling af sygdomme i blodet og immunsystemet.

​​

Knoglemarvstransplantation bruges hos børn og unge særligt ved følgende sygdomme:

  • Leukæmi og lymfekræft (kræft i blodet eller lymfekirtler)
  • Immundefekter
  • Genetiske sygdomme og stofskiftesygdomme

På Rigshospitalet behandles børn og unge, der skal have knoglemarvstransplatation af Enheden for Pædatrisk Hæmatopoietisk Stamecelletransplantation og ​Immundefekter (TXID).

Læs mere

Læs mere om stamcelletransplantation for kræft hos Kræftens Bekæmpelse og deres hjemmeside om dette.  

Læs mere omt ransplantation for arvelige sygdomme, og hvordan det går børnene og de unge efter behandling i artiklerne: 

"Allogen stamcelletransplantation ved ikkemaligne sygdomme".
(En statusartikel fra 2003 i Ugeskrift for læger af Carsten Johan Heilmann og Niels Jacobsen).
"Allogen stamcelle transplantation ​ved ALL"
(Artikel fra 2009 i Børn og Cancer nr.13 af Marianne Ifversen.)

Til forældre og pårørende

På Rigshospitalet har vi udarbejdet en række informationsmaterialer til forældre til børn og unge, som skal gennemgå en allogen eller autolog stamcelletransplantation. Du får udleveret disse foldere, når dit barn bliver indlagt på afdelingen. Du vil løbende få udleveret pjecer og informationsmaterialer, der fortæller dig om stamcelletransplantationen og tiden efter udskrivelsen.

 


 

Redaktør