Leversygdomme hos børn og unge

Leversygdomme hos børn og unge er ofte sjældne sygdomme. Leversygdomme kan enten opstå akut eller være kroniske.​​

​​​​​​​​​​​

​Leversygdomme hos børn er sjældne

De fleste af disse børn og unge behandles derfor på en børneungeafdeling med specialviden inden for pædiatriske leversygdomme. 

Akut påvirkning af leveren

Børn kan blive udsat for en akut påvirkning af leveren i barnealderen. Hvis det sker, kan der være risiko for akut leversvigt. Dette er potentielt en livstruende tilstand.

Kronisk påvirkning af leveren

Leverpåvirkningen kan også være af mere kronisk karakter, hvor forløbet oftest ikke er akut livstruende. 

Årsager

Årsagen til leversygdommen kan være; forgiftning, en autoimmun sygdom i leveren, infektiøse leversygdomme, sygdomme i galdeveje, kirurgiske leversygdomme, stofskiftesygdomme i leveren og systemiske sygdomme, hvor leveren er involveret.
Desværre er det ikke ualmindeligt, at der ikke findes en udløsende årsag til leverpåvirkningen.

Beha​​ndling

Kirurgiskeleversygdomme i barnealderen samt hovedparten af stofskiftesygdomme i leveren behandles på Rigshospitalet på henholdsvis Børnekirurgisk Afdeling samt i ​​Center for medfødte stofskiftesygdomme.​​

Behandlingen foregår under indlæggelse primært på sengeafsnit 5061, team 2, og den ambulante behandling foregår i afsnit 4271.

Der er specialuddannede sygeplejersker og læger til at varetage behandlingen begge steder.

Lægerne med ansvar for behandling af børn og unge med leversygdomme på BørneUngeAfdelingen har gennemgået en efteruddannelse i børneleversygdomme efter deres uddannelse som børnelæger. 


Europæisk sa​​marbejde

Lægerne har et udbytterigt samarbejde med leverafdelingen for voksne på Rigshospitalet, samt andre børnelæger i Europa, der arbejder med leversyge børn og unge.

Redaktør