Behandling af neurologiske sygdomme hos børn og unge

Hos børn og unge afhænger meget af den enkelte patients sygdomsforløb, symptomer og udvikling.

​​

Epilepsi

Rigshospitalet behandler børn og unge med svær epilepsi henvist fra andre afdelinger og børn og unge med ukompliceret epilepsi fra Rigshospitalets optageområde.

Løs mere om børneepilepsi på Epilepsiforeningens hjemmeside, og Sundhesstyrelsen​s refer​encep​rogram om epilepsi.

Hvis der er tvivl om diagnosen, kan barnet/den unge blive indlagt på vores video-eeg stue med henblik på at få mulighed for at optage et anfald på video med eeg samtidig.

Epilepsikirurgi

Hvis barnet/den unge ikke bliver anfaldsfrit på almindelig medicin, kan man overveje specialkost-behandling (modificeret Atkins diæt) eller epilepsikirurgi.

Forudsætningen for epilepsikirurgi er, at det kan påvises, at anfaldet starter et bestemt sted i hjernen, og at dette område kan fjernes uden men.

Børnene/de unge undersøges på vores videostue under et anfald, og der foretages neuropsykologiske undersøgelser.
En special MR-scanning foretages på Hvidovre Hospital. Herefter afgøres det, om der er mulighed for operation.

Operationen foretages på Rigshospitalet. Epilepsiprogrammet foregår i samarbejde med Epilepsihospitalet Dianalund.

Pr. år opereres ca. 10-15 børn om året

Status epileptikus

Børn i status epileptikus, hvor anfaldene fortsætter flere timer, overflyttes fra andre sygehuse til Rigshospitalets intensive afdeling med henblik på specialbehandling.


Cerebral Parese

Cerebral parese er det hyppigste motoriske handicap hos børn og unge. Det behandles med en tværfaglig indsats. Børn og unge med cerebral parese fra Rigshospitalets optageområde behandles og følges i et tværfagligt team i ambulatoriet med en børneneurolog, en ortopædkirurg, en fysioterapeut, en ergoterapeut og en neuropsykolog.
Læs mere om Cerebral Parese hos børn og unge.
Læs mere om Cerebral Pares hos tidligt fødte børn​​​.


Neuromuskulære sygdomme

Børn og unge med neuromuskulære sygdomme fra Hovedstadsregionen og Sjælland behandles på Rigshospitalet.

De hyppigste sygdomme er spinal muskeatrofi og Duchenne muskeatrofi. Alle børn og unge vurderes og behandles af det neuropædiatriske team i ambulatoriet i 5003 i tæt samarbejde med RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.
Læs mere om neuromuskulære sygdomme på RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds hjemmeside.


Myelomeningocele (rygmarvsbrok)

Børn og unge med rygmarvsbrok henvises til Rigshospitalet ved fødslen, eller når sygdomme opdages.
Børnene behandles og vurderes løbende gennem barndommen i neuropædiatrisk ambulatorium. Behandlingen er tværfaglig og involverer både fysioterapeut, neuropsykolog, ortopædkirurg, neuropædiater og børneurolog.
Læs mere om sygdommen på Rygmarvsbrokforenignens hjemmeside. 


Sjældne neurologiske sygdomme

Sjældne neurologiske sygdomme er sygdomme som alternerende hemiplegi, opsoklonusmyoklonus syndrom.
Du kan læse mere om alternerende hemiplegi på ahckids.dk​.Redaktør