Behandling af mave-tarm-sygdomme, ernæringsproblemer og spisetræning hos børn og unge

​Nedenfor kan du læse om de almindeligste behandlinger af mavetarmsygdomme, ernæringsproblemer og spisetræning​.

​Ikke-psykis​ke spiseforstyrrelser, dårlig trivsel og sonde-afvænning.

Hvis barnet eller den unge har spiseproblemer og skal i behandling herfor, rettes behandlingen mod årsagen til problemerne. Behandlingen kan derfor bestå i:
  • Kostændringer
  • Energiberigelse
  • Diæter
  • Vurdering og evt. træning af motorikken i munden (Oralmotorisk vurdering og træning)
  • Psykologisk støtte.

Vejledning af familierne om håndtering af spisesituatio​​​nen

I svære tilfælde foregår spisetræning og sonde-afvænning i SOFUS-teamet​ i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, diætister, ergoterapeut og psykolog, herunder også samarbejde med BUC-Glostrup. Børn med tarmsvigt og/eller for kort tarm efter kirurgi, kan have behov for kunstig ernæring igennem en tynd slange til en blodåre (parenteral ernæring). Der samarbejdes med børnekirurger, sygeplejersker ​og diætister.

Opkas​​​tninger

I nogle tilfælde har barnets opkastninger en bagvedliggende årsag, som kan påvises ved enten blodprøve eller evt. andre undersøgelser. Behandlingen retter sig i disse tilfælde mod tilgrundliggende årsag. Behandlingen kan bestå i enten medicin eller kostændringer. BørneUngeAfdelingen har et tæt samarbejde med Børnekirurgisk Afdeling, hvis det bliver nødvendigt at undersøge barnet med gastroskopi (kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm).   

Mavesmerter

Hvis der påvises en sygdom som årsag til mavesmerterne, kan medicin eller kostændringer komme på tale, langvarig eller forbigående. Hvis mavesmerterne ikke skyldes sygdom, kan der behandles i samarbejde med det tværfaglige smerteteam.

Obstipation (forstoppelse),  pseudoobs​truktion (sløv tarm) og afføringsinkontinens

Obstipation, pseudoobstruktion og afføringsinkontinens kan behandles med medicin (afføringsmiddel) og pædagogik, herunder adfærdstræning.
Motivation hos barnet er en vigtig faktor. Forældre og barnet har ofte forskellig motivation. Behandlingen er ofte langvarig. I de ganske få tilfælde, hvor der ligger en sygdom til grund for forstoppelsen, behandles denne sygdom samtidig med ovenstående.

Langvarig ​​diarre

Hvis barnet har diarré over længere tid, skal behandlingen rettes mod den udløsende årsag. Behandlingen kan omfatte både medicin og kostændringer af kortere eller længere varighed. Nogle sygdomme kræver specialviden og specialbehandling.

Blødning fra tarmsyste​​met

Hvis barnet bløder fra tarmsystemet, kan det skyldes forskellige årsager, og behandlingen rettes imod den udløsende årsag. Behandlingen kan involvere medicin og i sjældne tilfælde operation. Behandlingen kan være langvarig.

Medfødte sygdo​mme og sjældne sygdomme i mavetarmsystemet

Medfødte sygdomme og sjældne sygdomme i mave-tarm-systemet er sjældne hos børn og unge. En eventuel sygdom kan føre til mangeartede problemer som kræver specialviden at håndtere, både medicinsk og ernæringsmæssigt. Behandling er tværfaglig og afhænger helt af årsagen til sygdommen. Der kan være tale om både medicinsk behandling, operation eller ernæringsmæssig behandling og vejledning.

Pancreas sygd​omme (sygdomme i bugspytkirtel)

Sygdomme i bugspytkirtlen hos børn og unge er sjældne og kan være arvelige, udløst af medicin eller andet. Behandlingen kræver specialviden og afhænger af, hvilken type sygdom der er tale om.


Redaktør