Hospitalsadministreret hjemmebehandling

​ Personalet blander og giver medicinen

Medicinen der gives, skal være egnet til behandling med bærbar pumpe i eget hjem. 

En læge og sygeplejerske vurderer sammen med dig, om dit barn kan få behandling hjemme. Det afhænger af dit barns helbredstilstand og om I er trygge ved at være hjemme med pumpen. Udgangspunktet for behandling i hjemmet kan ændre sig. Selvom dit barn på et tidspunkt i behandlingsforløbet kunne være hjemme, er det ikke sikkert, at det er tilfældet næste gang.

Barnet bliver koblet til pumpen på afdelingen af en sygeplejerske og I går derefter hjem med pumpen. I kommer i afdelingen for at få genopfyldt pumpen eller få den koblet fra ifølge behandlingsplanen. Pumpen er låst og sikrer korrekt dosis. Fordi den er låst, risikerer dit barn eller andre ikke at komme til at ændre ved indstillingerne. 

I skal møde hver dag til skift af medicin i pumpen, tjek af intravenøs adgang/drop, måling af temperatur, puls mm. og evt. blodprøvetagning. Der vil være stuegang efter behov. Det daglige besøg er estimeret til omkring en time, men kan vare længere afhængig af øvrige tiltag. Vi bestræber os på at overholde den aftalte tid, men ventetid vil kunne forekomme pga. akutte patienter. Vær særlig opmærksom på

1. Feber 

Du skal kontakte afdelingen, hvis dit barn får temperaturforhøjelse: 

 • Ved temperatur på 38,5 °C ved en enkelt måling. Hos stamcelletransplanterede patienter ved temperatur på 38,0. 
 • Ved 38 °C ved to målinger med minimum 1 times interval 

Hvis dit barn får antibiotika, skal du måle dit barns temperatur hver morgen og aften, når I er derhjemme, samt hvis du føler, at dit barn har feber. Kuldskærhed eller kulderystelser vil ofte være tegn på begyndende feber. Det er vigtigt at dit barn ikke lige inden måling af temperatur har drukket noget koldt eller varmt. 

2. Allergiske reaktioner

Det er heldigvis sjældent at børn og unge reagerer med overfølsomhed overfor medicin, men risikoen er altid til stede, når der gives medicin direkte i en blodåre.

Du skal derfor være opmærksomme på, om der kommer udslæt, kløe eller andre overfølsomhedsreaktioner. 

Skulle dette være tilfældet er det vigtigt at du tager kontakt til afdelingen eller ved alvorlige reaktioner, såsom vejrtrækningsbesvær, hjertebanken eller bevidsthedspåvirkning, ringer 112. Afhængig af medicin og diagnose kan det være nødvendigt, at få medicin med hjem til overfølsomhedsreaktioner.

3. Barnets almene tilstand 

Du skal kontakte afdelingen hvis dit barn bliver dårligere når I er hjemme, end da I var indlagt på afdelingen f.eks. hvis dit barn er mere sløvt, ikke vil spise og drikke eller er mere irritabel.  

4. Pumpen 

Du skal tjekke om pumpen kører på de tidspunkter den er indstillet til. Du skal også være opmærksom på om den melder alarm. Alarmen består af biplyde. Alarm for ”Okklusion nedadgående” vil alarmere, hvis der f.eks. er knæk på infusionsslangen, men hvis knækket rettes, forsvinder alarmen af sig selv og du vil ikke kunne se årsagen til alarmen på pumpen. 

Derudover skal du kontrollere batteritilstanden og oplade pumpen eller skifte batteri ved behov. Se ”Forklaringsbillede til skærmen på CADD Solis VIP pumpen” i pjecen.

Hvis du konstaterer at der er noget galt eller pumpen alarmerer kan du forsøge at løse problemet ved hjælp af ”Quick problemløser til CADD Solis VIP pumpen” eller kontakte personalet, se ”Kontakter i forbindelse med hjemmebehandlingen” i pjecen. 

5. Drop (Intravenøst kateter)

Det er vigtigt at du observerer kateteret/droppet ifølge separat vejledning. 

Hvis droppet/katetret er gledet helt ud, skal du observere for blødning og komprimere på indstikssted og/eller på kravebenet og sætte plaster på. Pumpen stoppes og afdelingen kontaktes.Hjemme og i institution

Vi anbefaler, at dit barn som udgangspunkt ikke er alene i hjemmet med pumpen i længere perioder. Hvis dit barn f.eks. skal i skole/institution eller passes af andre, end dem der har fået information om pumpen og hjemmebehandling generelt, er det dit ansvar som forældre. Du kan i samarbejde med lægen og sygeplejersken lave en vurdering af dit barns evne til at handle relevant i forhold til pumpen og ud fra denne vurdering kan du tage stilling til om dit barn skal i skole. Det er dig der står for det praktiske i den forbindelse, f.eks. information til skolen og lærerne/pædagoger. 

Transport: 

Hvis I ved en indlæggelse eller et ambulant besøg normalt er berettige til tilskud i forhold til transport til og fra hospitalet, er det også de regler der gør sig gældende dagligt under hjemmebehandlingen. Det er vigtigt at du udfylder tilskudsblanketten (’Tilskud til kørsel ved sygehusbehandling’), som du plejer, men i tillæg til denne skal du udfylde dato-registreringsblanketten, hvor ALLE dage fra start- til slutdato med pumpebehandling derhjemme, fremgår.

Du kan få udleveret køresedlerne og daglig parkeringsbillet hos sekretærer eller sygeplejersker på det afsnit hvor hjemmebehandlingen foregår. I den forbindelse er det vigtigt at du fortæller dem, at I dagligt kommer pga. hjemmebehandling.Pjecer

​BørneUngeAfdelingen har følgende pjecer om hjemmebehandling:

 • Hjemmebehandling med bærbar pumpe
 • Perifert venekateter (PVK)
 • Tunneleret centralt venekateter (CVK)
 • Perifert centralt venekateter (PICC)
 • Overfølsomhedsreaktioner i hjemmet

Pjecerne, samt andre pjecer fra BørneUngeAfdelingen, kan findes på afdelingens side for pjecer og informationsmateriale. De ligger under ”Vejledninger”, bortset fra "Overfølsomhedsreaktioner i hjemmet", som ligger under "Lungesygdomme hos børn og unge"Hjemmebehandlingsteamet

Vi er et specialistteam der arbejder med hjemmebehandling i BørneUngeAfdelingen, samt nøglepersoner på de enkelte afdelinger og ambulatorier.

 Specialistteam:

 • Klinisk sygeplejespecialist og forsker, Helena Hansson
 • Afdelingslæge, ph.d., Nadja Hawwa Vissing
 • Projektsygeplejerske, Rikke Thenning Michelsen
 • Klinisk sygeplejespecialist, Camilla Bredahl
 • Afdelingslæge, ph.d., Marie-Louise von Linstow Medicin

​Du kan læse mere om medicinen, virkning og bivirkninger, på promedicin.dkPumpe

​Læs mere om hvordan pumpen virker på side 4-6 i vores pjece "Hjemmebehandling med bærbar pumpe (CADD Solis VIP)"

Pjecen kan findes på afdelingens side for pjecer og informationsmateriale.Kontakter i forbindelse med behandling hjemme

Børn og unge i behandling på afdeling 5054:

Ved problemer i dagtiden kontakt:
Dagafsnit 5051 kl. 7-15.30
Telefon: 35 45 50 51

Ved problemer om aftenen og natten kontakt:
Sengeafsnit 5054
Telefon: 35 45 50 54

Børn og unge i behandling på afdeling 5061 og 4064:

Ved problemer i dagtiden kontakt:
Daghospital afsnit 4064 kl. 7-17.30
Telefon: 35 45 40 64

Ved problemer om aftenen og natten kontakt:
Sengeafsnit 5061
Telefon: 35 45 50 61

Børn og unge i behandling på afdeling 4063:

Ved problemer i dagtiden kontakt:
TXID-ambulatoriet 4063

Ikke akutte henvendelser:
Telefon: 35 45 49 91 kl. 13.30-14.30

Akutte henvendelser
Telefon: 35 45 65 29 kl. 8-15

Ved problemer om aftenen og natten kontakt:
Sengeafsnit 4063 (TXID)
Telefon: 35 45 40 63

Redaktør