Forældre/patient-administreret hjemmebehandling

​Ved langvarige indlæggelsesforløb eller kroniske lidelser kan du som forældre eller ung patient lære at blande og give medicin derhjemme. Medicinen kan enten gives med en sprøjte, i en pose eller med en pumpe. 

 En læge og sygeplejerske vurderer sammen med dig, om behandlingen kan gives hjemme. Det afhænger af dit barns helbredstilstand og om du er tryg ved selv at give behandlingen hjemme. Udgangspunktet for behandling i hjemmet kan ændre sig. Selvom dit barn på et tidspunkt i behandlingsforløbet kan være hjemme, er det ikke sikkert, at det er tilfældet senere.

Du skal gennemgå et oplæringsprogram der består af skriftligt materiale og praktisk vejledning af sygeplejersken indtil du har de nødvendige kompetencer til at varetage behandlingen.

Der skal arrangeres levering af varer til hjemmet.


Oplæring

Oplæringen er individuel men tager afsæt i et fast indhold og skriftligt materiale. Du får udleveret en mappe med dette materiale, dele af det kan findes under ”Pjecer”. Du får oplæring indenfor følgende områder:  

 • At observere dit barn, og at observere og pleje droppet/katetret der gives medicin i.
 • At håndtere et drop/kateter sterilt
 • At blande medicin, samt give medicinen på den korrekte måde. Og evt. lære indstilling af infusionspumpe.
 • I nogle tilfælde er det nødvendigt med viden om overfølsomhedsreaktioner
 • Forholdsregler for hjemmet under behandlingen

Det tager tid at lære det hele, og det er vigtigt at der er ro omkring oplæringen. Det er hensigtsmæssigt at I er to personer (i familien) der gennemgår oplæringen, af hensyn til sikkerhed, tryghed og kvalitet. 

Sygeplejersken vil vise og gennemgå procedurerne med dig og du får mulighed for at øve dig flere gange indtil du har de nødvendige kompetencer til at udføre procedurerne. Det er vigtigt at alle er enige om at I kan tage hjem med behandlingen. Tal med sygeplejersken og lægen hvis du har bekymringer.

Du opfordres til at optage procedurerne på din telefon eller lign., så du kan gense procedurerne når I kommer hjem. Sygeplejersken kan også hjælpe dig med at optage.

Inden I går hjem vil sygeplejersken afholde en afsluttende samtale. Her gennemgår I relevante informationer fra mappen der er udleveret:

 • Generelle observationer og pleje i forbindelse med dit barns sygdom og behandling.
 • Kateter pleje og observation
 • CVK – Vejledning til forældre/patient i at anvende et CVK eller PICC
 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Tjekliste til udlevering/bestilling af varer.
 • Indstilling af pumpe + fejlfinding/hjælp
 • Kontakt – årsager og hvem/hvor?
 • Plan for opfølgning – Inden udskrivelse skal 1. ambulante besøg bookes

Forholdsregler

Når I er derhjemme og skal varetage behandlingen er det vigtigt at du overholder nogle praktiske forholdsregler. Forholdsreglerne er for at sikre at den korrekte hygiejne overholdes og for at det er sikkert for jer.

 • Steril teknik skal udføres i et rent rum, der ikke er et gennemgangsrum, f.eks. ikke et bryggers.
 • Rummet skal hyppigt rengøres. Ca. 1 - 2 gange/uge.
 • I rummet skal der være et separat skab eller hylde der udelukkende anvendes til utensilier til hjemmebehandling.
 • Uåbnede kasser må gerne stå på gulvet.
 • Der skal være et bord hvor de sterile remedier kan lægges klar og dette bord skal være vaskbart og kunne sprittes af.
 • Spand med kanyler og medicinrester skal opbevares så den ikke er tilgængelig for børn eller dyr og der må ikke tages kanyler eller medicin op af spanden. Opfølgning

Oplæringen skal følges op hyppigt efter start, så der bliver booket tid på afdelingen til at du kommer ind og gennemgår procedurerne med sygeplejersken.

Opfølgning skal ske ca. 1 og 2 måneder efter start og herefter minimum hver 6. måned.Observationer

Når I er derhjemme, kan vi ikke på samme måde overvåge dit barn med måling af temperatur, blodtryk og puls, selvom vi fortsat har ansvaret for dit barns tilstand og behandling. 

Du skal derfor være særlig opmærksom på: 

Feber

Du skal kontakte afdelingen, hvis dit barn får temperaturforhøjelse: 

 • Ved temperatur på 38,5 °C ved en enkelt måling. Hos stamcelletransplanterede patienter ved temperatur på 38,0. 
 • Ved 38 °C ved to målinger med minimum 1 times interval 

Kuldskærhed eller kulderystelser vil ofte være tegn på begyndende feber. Det er vigtigt at dit barn ikke lige inden måling af temperatur har drukket noget koldt eller varmt. 

Allergiske reaktioner

Det er heldigvis sjældent at børn og unge reagerer med overfølsomhed overfor medicin, men risikoen er altid til stede, når der gives medicin direkte i en blodåre.

Du skal derfor være opmærksomme på, om der kommer udslæt, kløe eller andre overfølsomhedsreaktioner. 

Skulle dette være tilfældet er det vigtigt at du tager kontakt til afdelingen eller ved alvorlige reaktioner, såsom vejrtrækningsbesvær, hjertebanken eller bevidsthedspåvirkning, ringer 112. Afhængig af medicin og diagnose kan det være nødvendigt, at få medicin med hjem til overfølsomhedsreaktioner.

Barnets almene tilstand

Du skal kontakte afdelingen hvis dit barn bliver dårligere når I er hjemme, end da I var indlagt på afdelingen f.eks. hvis dit barn er mere sløvt, ikke vil spise og drikke eller er mere irritabel.  

Drop (Intravenøst kateter)

Det er vigtigt at observere og pleje droppet/katetret. Der findes forskellige typer af drop og du finder skriftligt materiale angående de forskellige typer under ”skriftligt materiale”. Observation og pleje af droppet er ikke det samme som ”anvendelse”. Og derfor finder du en særskilt vejledning om anvendelsen.

Pumpen

Hvis dit barn har en pumpe, skal du tjekke om pumpen kører på de tidspunkter den er indstillet til. Du skal også være opmærksom på om den melder alarm. Alarmen består af biplyde. 

Hvis du konstaterer at der er noget galt eller pumpen alarmerer kan du forsøge at løse problemet ved hjælp af ”Quick problemløser” eller kontakte personalet, se ”Kontakter i forbindelse med hjemmebehandlingen”.Skole

Hvis dit barn skal i skole eller passes af andre, end dem der har fået information om pumpen og hjemmebehandling generelt, er det dit ansvar som forældre. Du kan i samarbejde med lægen og sygeplejersken lave en vurdering af, om dit barn kan handle relevant ift. pumpen og ud fra denne vurdering, kan du tage stilling til om dit barn skal i skole. Du skal selv står for det praktiske i den forbindelse, f.eks. information af skolen og lærerne/pædagogerne.Levering af varer

I nogle tilfælde er det muligt at få leveret varer derhjemme af Buur & Søgaard. Bestillingsseddel gennemgås sammen med sygeplejersken og udfyldes ud fra jeres behov. Firmaet vil tage kontakt til dig og aftale nærmere omkring det praktiske ved leveringen.

Buur & Søgaard
Email: info@buursoegaard.dk 
Tlf.: 4099 2503Pjecer

BørneUngeAfdelingen har følgende pjecer om hjemmebehandling tilgængeligt:

 • Perifert venekateter (PVK)
 • Tunneleret Centralt Venekateter (CVK)
 • Perifert centralt venekateter (PICC)
 • Overfølsomhedsreaktioner i hjemmet
 • Hjemmebehandling med Cymevene i selvtømmende pumpe

Pjecerne, samt andre pjecer fra BørneUngeAfdelingen, kan findes på afdelingens side for pjecer og informationsmateriale. De ligger under ”Vejledninger”, bortset fra "Overfølsomhedsreaktioner i hjemmet", som ligger under "Lungesygdomme hos børn og unge", og "Hjemmebehandling med Cymevene i selvtømmende pumpe", som ligger under "Intensivbehandling af børn og unge".

Det resterende skriftlige materiale får I udleveret fra afdelingen. Kontaktoplysninger

Børn og unge i behandling på afdeling 5061: 

Ved problemer i dagtiden kontakt: 
Daghospital afsnit 4064 kl. 7-17.30 Telefon: 3545 4064 

Ved problemer om aftenen og natten kontakt: 
Sengeafsnit 5061 Telefon: 3545 5061 

Børn og unge i behandling på afdeling 4063: 

Ved problemer i dagtiden kontakt TXID-ambulatoriet 4063

Ikke akutte henvendelser:
Telefon: 3545 4991, kl. 13.30-14.30 

Akutte henvendelser
Telefon: 3545 6529, kl. 8-15

Ved problemer om aftenen og natten kontakt: 
Sengeafsnit 4063 (TXID) Telefon: 3545 4063 

Børn og unge i behandling på afdeling 5054:

Ved problemer kontakt: 
Sengeafsnit 5054 Telefon: 3545 5054

Kontakt til leverandør, Smiths Medical

Kun ved tekniske spørgsmål om pumpens brug:
Casper Andreasen: Telefon: 4040 9126

Akutte tilfælde:

I akutte tilfælde, ring 112, hvis dit barn har tegn på følgende:

 • Vejrtrækningsbesvær
 • Svært ved at tale
 • Hævelse af tungen
 • Hævelse i halsen
 • Hjertebanken
 • Bevidsthedspåvirkning
Redaktør