​​​​

Særligt for børn og unge

I BørneUngeAfdelingen har vi en række særlige tilbud til unge, som du kan læse mere om nedenfor: ​


Leg og aktiviteter

​Der er forskellige typer af underholdning og mulighed for leg på BørneUngeAfdelingens sengeafsnit. Rigshospitalets patientbibliotek arrangerer i samarbejde med pædagoer og Ungdomsmedicinsk Enhed en række aktiviteter for Børn og Unge.​ Læs mere om underholdning for børn og unge

Særligt for unge over 12 år

Er du ung og over 12 år, har vi en række særlige tilbud til dig. ​​Man er ung, når man er fyldt 12 år, og indtil man er 24.​

Læs mere om:

Mad til indlagte børn og unge samt forældre​​

BørneUngeAfdelingen har en vision om mad til indlagte børn, som siger, at når dit barn bliver indlagt, så skal barnet have den mad, det har lyst til, når det er sultent, og det kan være døgnet rundt.​

Ophold​srum​ for unge

På mange sengeafsnit er der særligt ungevenligt indrettede opholdsrum. Spørg sygeplejerskerne på din afdeling, om der er noget, der hvor du er indlagt.


Ungekonsultationer

BørneUngeAfdelingen arbejder målrettet med overgangen fra barn til voksen (transition) og selve overgangen fra BørneUngeAfdelingen til voksenafdelingerne (transfer). 

Det er en planlagt og struktureret proces, hvor målet er at øge den unge patients sygdomsforståelse og egenomsorg.

Formålet med ungekonsultationerne er:

  • At den den unge opnår relevant viden og indsigt i sin sygdom
  • At den unge gradvist føler ansvar for egen sygdom og behandling
  • At den unge har mulighed for at tale om emner efter eget ønske og behov
  • At unge føler sig velforberedt på at overgå til voksenregi.

Læs mere om tilbuddene under de enkelte ambulat​orier


Unges rettigheder​

Er du ung, er der særlige rettigheder, som du kan have glæde af at vide mere om. Det kan være, om du kan se din egen journal, hvad du kan fortælle til læger og sygeplejersker og andet. Læs mere om dine rettigheder i nedenstående pjecer.​​

​​​