Om BørneUngeAfdelingen

​​​​​

Højt specialiseret behandli​​ng

BørneUngeAfdelingen varetager højt specialiseret behandling inden for fagområderne børnekardiologi, neuropædiatri, cystisk fibrose, kroniske lungesygdomme, nefrologi, hæmatologi/onkologi, knoglemarvstransplantation, immunologi, hepatologi, reumatologi, infektionsmedicin, semi-intensiv terapi, samt socialpædiatri, seksuelle overgreb på børn & unge og international pædiatri.

Samarbejde med tværgående funktioner:

Pædiatrisk Ernæringsenhed, Børnesmerteenheden, BørneUngeProgrammet, samt de højtspecialiserede afdelinger på RH.

BørneUngeAfdelingen modtager patienter fra hele landet, men hovedsageligt fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, og inden for almen pædiatri fra optageområdet Indre by (eksklusiv Christianshavn), Indre Nørrebro, Indre Østerbro, Ryvang og Frederiksberg.​

I den højt specialiserede behandling drejer det sig om meget komplekse patientforløb, som stiller store krav til alle medarbejdere. Udgangspunktet er familiecentreret behandling og pleje, idet forældrene i videst mulige omfang inddrages i beslutningerne omkring deres børns behandling og pleje. På grund af behandlingernes kompleksitet, er uddannelse af personalet og patientsikkerhedsarbejdet i BørneUngeAfdelingen prioriteret højt.


Redaktør