Om Ny Medicin til Børn med Kræft

I 2013 åbnede enheden Ny Medicin til Børn med Kræft på Rigshospitalet. Enheden er den første nordiske afdeling for fase 1- og fase 2-forsøg med ny medicin til børn med kræft.

  • I fase 1 er der især fokus på at undersøge hvilken dosis der er den bedste, samt bivirkninger og mulig virkning. 
  • I fase 2 har man i sær fokus på at finde tegn på om det virker og måle og dokumentere effekten.

Enheden blev etableret med økonomisk støtte fra Børnecancerfonden og Kræftens Bekæmpelse (via Knæk Cancer-midlerne). Siden har enheden flere gange fået økonomisk støtte fra BørneCancerFonden til at gennemføre nye forsøg.

Enheden er en del af NEXT-samarbejdet.

Hvorfor afprøvning af medicin på børn?

De allerfleste typer ny kræftmedicin bliver testet på voksne i fase 1- og fase 2-forsøg. Men kræft hos børn er anderledes end hos voksne, og børn får næsten aldrig de almindeligste typer voksenkræft.

Viden om de nye kræftmidlers virkninger og bivirkninger fra forsøg på voksne kan derfor langt fra altid overføres til børn – ikke engang, når der er tale om den samme kræftform. For eksempel findes leukæmi hos både voksne og børn, men børn rammes typisk af nogle andre undertyper end voksne.

Der er stadig mange lægemidler, som ikke er undersøgt systematisk hos børn og unge. En del af de midler vi tester i enheden, er midler der er godkendt til voksne, men endnu ikke afprøvet nok på børn og unge. Når vi starter forsøg med ny medicin, afprøver vi midler som vi pga. forskning eller behandlingsevidens fra andre sygdomme eller patientkategorier tror virker på en ny type sygdomme eller patienttyper. 

Det er en lang og kompliceret proces at få testet ny medicin på børn med kræft:

  1. Først skal lægerne overbevise medicinalfirmaerne eller forsøgsledende læger i udlandet om, at behandlingen også bør testes i Danmark. Firmaerne foretrækker ofte større lande som Tyskland eller Frankrig, da de har flere patienter.

  2. Så skal lægerne finde patienterne til forsøget. Selvom 200 børn og unge får kræft, er de sjældent egnede til at afprøve ny kræftmedicin. Dukker en egnet patient op, afholdes grundige samtaler med forældrene og barnet om forsøget.

  3. Hvis forældrene giver tilladelse, kan forsøgsbehandlingen starte.

Hvem er vores patienter?

Vores patienter i eksperimentel kræftbehandling er børn der får tilbagefald af kræft, hvor behandlingen ikke virker, og hvor der endnu ikke findes en behandling. 

Halvdelen af de patienter der behandles i enheden, bliver henvist fra kolleger uden for Danmark – især fra Norden, men også fra det øvrige Europa.

Akkrediteret som ’Early Phase Centre’ i 2017

I november 2017 lykkedes det Ny Medicin til Børn med Kræft at blive akkrediteret som ”Early Phase Centre” i ITCC. 

Ifølge Karsten Nysom, som er leder af enheden, er akkrediteringen et flot kvalitetsstempel, og dermed kan enheden deltage i endnu flere forsøg med ny medicin til børn med kræft. Alt sammen til gavn for de børn og unge, der ikke kureres af den standardbehandling, der hjælper de fleste.

Med akkrediteringen er Danmark nu ét blandt 21 ud af over 50 centre i Europa, der er godkendt til at lave fase 1 forsøg med ny medicin til børn med kræft. Rigshospitalet er det første sted i Norden, der er blevet akkrediteret.

Om ITCC: http://www.itcc-consortium.org/


Redaktør