Om projektgruppen


Lone Graff Stensballe
Børnelæge, overlæge og professor i pædiatrisk vaccinologi og infektionsepidemiologi

Lone Graff Stensballe, født 1968. 
Jeg er initiativtager til og overordnet leder for MFR-projektet.

Min baggrund er:
Læge (cand.med.) 1997, ph.d. 2005, børnelæge 2013, ekspert i infektionspædiatri 2017. 
Jeg er børnelæge på Rigshospitalets børneafdeling fra 2005, fastansat 2013.
Professor i pædiatrisk vaccinologi og infektionsepidemiologi ved Københavns Universitet 2020.
Desuden formand for en af De Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden siden 2018.
Klinisk interesse især indenfor infektioner, vacciner, inflammation, kronisk sygdom, og kronisk respirationsinsufficiens hos børn.
Forskningsmæssig interesse især indenfor børnevaccinationer, børneinfektioner, astma, eksem og allergi. Forskningserfaring især med store kliniske vaccineafprøvninger blandt spædbørn, samt nationale registerbaserede epidemiologiske opfølgningsstudier.
Mor til fem børn.

Jannet Svensson
Børnelæge, overlæge og klinisk lektor

Jannet Svensson, født 1964.
Jeg er investigator og repræsenterer Herlev i MFR-projektet.

Min baggrund er:
Læge (cand.med.) 1992 fra Århus Universitet, Ph.D. 2003, børnelæge 2007.
Børnelæge på Glostrup, senere Herlevs børneafdeling fra 2007, forskningsansat siden 2015.
Klinisk lektor ved Københavns Universitet siden 2013.
Desuden er jeg formand for Dansk register for børne og unge diabetes siden 2015, dansk repræsentant i international gruppe vedr. forekomsten af børnediabetes i Europa og repræsentant fra Herlev børneafdeling i internationalt registersamarbejde.
Klinisk interesse især indenfor diabetes og almindelig pædiatri. 
Forskningsmæssig interesse især indenfor børnevaccinationer, diabetes, stress og søvn. Forskningserfaring er primært fra nationale og internationale registerbaserede epidemiologiske studier.
Jeg har fire børn.

Ann-Britt Kirkedal
Børnelæge, overlæge

Julie Elkjær Møller
Forskningssygeplejerske

Jeg er forskningssygeplejerske og blev uddannet i 2008. Jeg har været ansat på Rigshospitalet indtil min jobstart på MFR-projektet.
Du vil møde mig i telefonen, hvor jeg både informerer om projektet samt laver bivirkningsopkald, samt til konsultationerne hvor jeg bl.a. udfører børneundersøgelserne.

Derudover er jeg en del af det kvalitative-team, der undersøger hvilke tanker forældre gør sig om vaccinen. Dette undersøges med interviews.

Michelle Malon
Læge, ph.d.-studerende

Jeg er uddannet cand. med fra Københavns Universitet i 2007 og har aktuelt 3 års forskningsorlov fra min speciallægeuddannelse som børnelæge, hvor jeg mangler lidt under 1 år.

Jeg har derudover tidligere beskæftiget mig med undervisning, projektarbejde samt forskningsprojekter bl.a. indenfor medicinsk uddannelse, børneastma og vaccination af børn mod Rota-virus.

I mit Ph.d.-projekt ønsker vi at undersøge, hvordan akut og kronisk stress målt på mor og barn påvirker barnets vaccinationsrespons på vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR), når denne gives i 6-månedersalderen.

I projektet måles stress ved en kombination af spørgeskema (WHO-5) samt måling af stresshormonerne kortisol, oxytocin og alfa-amylase i spyt, blod og hår. Disse suppleres med pro-inflammatoriske signalstoffer (cytokiner) samt genetiske markører relateret til stress. De forskellige stress-markører sammenholdes med immunsystemets respons på vaccinen ved 7-månedersalderen. Dermed opnås en enestående mulighed for at studere, hvordan det akutte og kronisk stress-niveau influerer på vaccinationsresponset på MFR-vaccinen samt få ny viden om, hvordan akut og kronisk stress påvirker immunsystemet. Undersøgelsen kan bidrage til at afklare, hvorfor vaccination hos nogle individer ikke fører til tilstrækkelig antistofrespons og således have konsekvenser for fremtidige vaccinationsprogrammer.

Tina Bonita Redhead
Forskningssygeplejerske

Jeg er en af de 4 forskningssygeplejersker på projektet. Jeg er uddannet sygeplejerske i 2008 og har primært været ansat på Rigshospitalet – senest som barselssygeplejerske.

Mine opgaver i projektet er at informere interesserede deltager om deltagelse i projektet, gennemføre konsultationer og prøvebesøg med børneundersøgelser og injektion. Derudover, at gennemføre opfølgende bivirkningsopkald og andre administrative opgaver.

Dorthe Vittrup
Læge og ph.d.-studerende

Jeg er en af de fire ph.d.-studerende, der organiserer og udfører MFR-projektet.
Jeg er læge og har gennemført første år af speciallægeuddannelsen i børnesygdomme og har arbejdet på Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital samt Afsnit for Børn og Unge, Regionshospital Nordjylland forud for projektstart.

Mit forskningsområde omhandler de direkte effekter af tidlig MFR-vaccination, altså om MFR-vaccinen udløser et tilstrækkeligt immunrespons (antistoffer) af en tilstrækkelig høj kvalitet, defineret af WHO, hos børnene, når de er 5-7 måneder gamle. Derudover beskæftiger jeg mig også med opgørelse af bivirkninger efter tidlig MFR-vaccination.

Caroline Flemming Bendixen
Forskningssygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Diakonisse Stiftelsen på Frederiksberg i 2009 og siden arbejdet 11 år på Rigshospitalets Semi-intensive børneafdeling.
Nu Projektsygeplejerske og vil være at finde størstedelen af tiden i konsultationen.

På hjemmefronten gift på 7 år og to piger på hhv. 5 og 2 år.

Anne Cathrine Laursen
Læge, ph.d.-studerende

På barsel indtil foråret 2021.

Anna Wandahl
Forskningssygeplejerske

På barsel til foråret 2021.


​Ida Lind
Læge

Jesper Kiehn Sørensen
Læge, ph.d.-studerende

Jeg er en af de 4 ph.d.-studerende på projektet. Jeg er uddannet Cand.med. fra Københavns Universitet i 2017 og har gennemført første år af speciallægeuddannelsen i børnesygdomme. Jeg har arbejdet på Holbæks samt Rigshospitalets børne- og ungeafdeling inden opstart på projektet.

Mit ph.d.-projekt skal omhandle, hvorvidt forureningsmarkører og genetik kan påvirke antistofresponset efter MFR-vaccinationen. Forureningsmarkørerne er en gruppe menneskeskabte kemikalier benævnt PFASs, som næsten alle mennesker har i blodet, da det bruges i mademballage, teflon, regntøj m.m. og bliver lang tid i kroppen, når først det er optaget.
Andre studier tyder på, at disse forureningsmarkører kan påvirke antistofresponset negativt, hvilket vi vil undersøge nærmere.

I de genetiske undersøgelser vil vi undersøge, hvorvidt hyppige enkle variationer i gener kan have betydning for, hvor godt kroppen reagerer på MFR-vaccinen (målt ift. produktionen af antistoffer). Dette kan hjælpe os med at undersøge, hvorfor der kan være stor individuel variation i, hvor godt man reagerer på vaccination ift. antistofrespons.

Derhjemme har jeg en søn, Erik, fra sommeren 2020.

Rikke Svensson
Stud.med, forskningsassistent og studentermedhjælper

Jeg er en af de 7 medicinstuderende der arbejder på MFR-projektet. Jeg har været tilknyttet projektet siden juni 2019, først som frivillig forskningsassistent et par timer om ugen og siden juli 2020 som fastansat på projektet. Jeg sidder i konsultationen med de almindelige og udvidede besøg, samt varetager inklusions- og bivirkningsopkald.

Jeg har færdiggjort 10. semester på medicinstudiet og skal i løbet af foråret skrive sit speciale i samarbejde med de ansatte på projektet. Specialet skrives som et systematisk review og kommer til at handle om, hvordan stress og psykologiske faktorer påvirker vaccineresponset hos børn i alderen 0-18 år.

Emma Bay
Stud.med, forskningsassistent og studentermedhjælper

Jeg hedder Emma, og jeg påbegynder kandidaten i medicin til februar 2021. Jeg har været tilknyttet MFR Projektet i et år som medicinstuderende og forskningsassistent. Jeg var så heldig, at jeg fik lov til at være på projektet fuldtid fra november 2019 til maj 2020, hvor jeg bl.a. skrev min bacheloropgave om holdninger og bekymringer ved MFR-vaccinen blandt forældre og sundhedsfaglige. Derudover sidder jeg både i telefonen og så ser I mig i konsultationen, hvor min spidskompetence er at puste sæbebobler. Jeg glæder mig til at forsætte på projektet helt indtil vi er i mål.

Emma Hoppe
Stud.med, forskningsassistent og studentermedhjælper

Emma Hoppe, 25 år, forskningsassistent og studentermedhjælper på MFR-projektet. Min primære opgave er at ringe og fortælle en masse om projektet og svare på alle de spørgsmål, der nu skulle være. Derudover studerer jeg medicin og er lige nu på 2. år af kandidaten. Jeg har en forkærlighed for søde sager og kan ikke stå for alt med glimmer.

Emma Hatley
Stud.med, forskningsassistent og studentermedhjælper

Jeg er frivillig forskningsassistent på MFR-projektet nogle timer om ugen. Jeg har været tilknyttet projektet siden juni 2019, og varetager primært bivirkningsopkald hvor der følges op på, hvordan det er gået siden besøget hos os. Derudover læser jeg medicin på 3. semester.

Marie Ryberg Johansen
Stud.med, forskningsassistent og studentermedhjælper

Jeg har arbejdet frivilligt på MFR-projektet siden efteråret 2019, og man har siden da både kunne have ”mødt” mig i telefonen, hvor jeg har informeret interesserede om projektet eller man kan have mødt mig til besøgene, hvor jeg har haft glæden af at tage imod familierne, der deltog, og stå for deres besøg. 
Yderligere har jeg skrevet mit kandidatspeciale på MFR-projektet, hvor jeg har undersøgt mæslingers påvirkning af kroppens immunsystem og sammenlignet det med mæslinge-vaccinens påvirkning af kroppens immunsystem.

Jeg bliver færdig som læge i januar 2021.

Salma Charabi
Stud.med, forskningsassistent og studentermedhjælper

Jeg er medicinstuderende og forskningsassistent på MFR-projektet. Jeg har været på projektet i lige godt et år og fortsætter (i hvert fald) til jeg bliver læge i sommeren 2021. Jeg skifter imellem at tage konsultationer og sidde på telefonen, hvor hun snakker med forældre om deltagelse og svarer på alt fra praktiske til faglige spørgsmål.

Marie Mykløy Haslund
Stud.med, forskningsassistent og studentermedhjælper

Mit navn er Marie Mykløy Haslund, og jeg er lægestuderende på 11. semester ved Københavns Universitet. Jeg er tilknyttet MFR-projektet efteråret 2020, hvor jeg skal skrive mit kandidatspeciale. Mit speciale bliver et litterært review med titlen “Genetic influence on vaccine response in infants”. Opgaven omhandler således, hvordan barnets genetik har indflydelse på det immunrespons, barnet opnår efter vaccination.Redaktør