Vigtig information til deltagere i MFR-projektet om tab af personfølsomme data

Ulykkeligvis har vi haft en hændelse i projektet, hvor et ukrypteret USB-stik med personfølsomme data er gået tabt. Alle berørte deltagere informeres om hændelsen i e-boks.

Kære deltagere i MFR-projektet

Vi må beklageligvis orientere jer om, at vi har haft en hændelse på projektet, hvor et ikke-krypteret USB-stik med personfølsomme data på nogle af vores deltagere er gået tabt. Det drejer sig om personnumre, samt for nogle deltagere også navne og resultater for covid19-undersøgelse.

De personfølsomme data, der er tale om, er prøvedatoen, analyseresultatet for antistoftesten (IgM og IgG), samt om hvorvidt prøven betragtes som positiv, negativ eller gråzone. 

På MFR-projektet brænder vi utroligt meget for vores projekt og de familier, som deltager hos os, og vi har mange systemer og procedurer, som skal sikre de data, vi får fra jer. Den aktuelle hændelse er en kombination af en procedurefejl og en menneskelig fejl, og der er ikke mistanke om tyveri. Vi har naturligvis anmeldt hændelsen til Datatilsynet og alle andre relevante myndigheder, og sagen undersøges og beskrives. Vi har sat alle ressourcer ind for at finde den bortkomne USB-nøgle, men indtil videre uden held.

Alle berørte deltagere har modtaget et brev i e-boks med beskrivelse af hændelsen og præcisering af, hvilke data det vedrører for dem. Derudover er vi i gang med at ringe rundt til alle for at undskylde, forklare og svare på spørgsmål.

Alle involverede medarbejdere og Regionen tager sagen meget alvorligt med henblik på at undgå lignende fejl i fremtiden. Regler om datasikkerhed er igen blevet gennemgået med de involverede medarbejdere, og vi sørger for, at alle medarbejdere får deres viden om datasikkerhed genopfrisket på et nyetableret ekstrakursus i datasikkerhed.

Såfremt I har spørgsmål eller er i tvivl om hændelsen vedrører jer, er I mere end velkomne til at rette henvendelse til os på mail: mfrprojektet@regionh.dk eller telefon 35452503

Mange hilsner

Personalet på MFR-projektet

Redaktør