For familier, der deltager i MFR-projektet med blodprøvetagning

​OBS! Denne nyhed gælder kun familier, der deltager i MFR-projektet med prøvetagning, hvor man kommer til  planlagte besøg. 

Vent...

Hvis man deltager i vores almindelige besøgspakke med et enkelt besøg og uden blodprøver, er dette ikke aktuelt. Hvis man tilhører denne gruppe, og vil undersøges for COVID-19, skal man kontakte sin egen praktiserende læge eller 1813, hvor de vil vurdere, om I kan blive undersøgt for COVID-19. 

Det nye tiltag i MFR-projektet for deltagende med blodprøvetagning

Som en ny del af MFR-projektet vil vi gerne foretage næse-svælg-podning samt undersøge blodprøver for COVID-19 hos både de mødre og børn, der deltager med prøvetagning. Det gør vi for at opnå ny viden – herunder hvor hyppigt COVID-19 forekommer hos raske børn.

De genetiske undersøgelser skal bruges til at undersøge forskelle i immunforsvarets respons på MFR-vaccinen. Undersøgelserne skal ikke bruges til at kortlægge hele barnets arvemateriale og vil ikke give oplysninger om risiko for fremtidige sygdomme.

I vil modtage svar på undersøgelserne vedr. COVID-19, men ikke på øvrige undersøgelser i projektet, hvor resultaterne vil indgå som en del af de samlede anonymiserede analyser.

De nye tiltag i MFR-projektet indebærer ikke nogen ekstra besøg, men der vil fremadrettet ved alle 3 besøg blive foretaget næse-svælg-podning samt taget blodprøve på både mor og barn.

Vi gør opmærksom på, at hvis man har symptomer på COVID-19, skal man ikke komme ind til projektet men kontakte sin egen læge ved behov. Ligeledes gør vi opmærksom på, at vi ikke har mulighed for at teste far eller øvrige familiemedlemmer for COVID-19.

Med venlig hilsen
Personalet ved MFR-projektet

Telefon: 35 45 25 03
Mail: mfrprojektet.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk
Se telefontider mv på siden om kontaktoplysninger 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor