​​​​​

Forskning

​BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet behandler børn og unge med sygdomme inden for stort set alle organsystemer og aldersgrupper. Inden for samtlige fagområder spiller forskningen en stor rolle for udviklingen i sygdomsdiagnostik og patientbehandling.


​BørneUngeAfdelingen modtog i 2013 Region Hovedstadens Centre of Global Excellence Award for dens forskning og udvikling inden for områderne børnekræft og stamcelletransplantation.

​BørneUngeAfdelingen har 25-30 ph.d. studerende og postdoc-forskere, der fokuserer på årsager til sygdomme hos børn og unge, forbedret diagnostik, udvikling af mere effektiv og mere skånsom behandlingsmetoder, kortlægning af senfølger til behandlingen samt patienternes rehabilitering og livskvalitet.​

Redaktør