Forskning, Udvikling og Uddannelse

Læs herunder om afdleingens forskning i kræft hos børn og unge, udviklingsaktiviteter, læringsmuligheder og uddannelse.

​​​​​​​​​

Forskning, uddannelse og udvikling er centrale nøgleord på børnecancerafdelingen.

Internationalt forskningssamarbejde

Behandlingsresultaterne for børn og unge med kræft er i dag langt bedre, end de var for blot 20 år siden. Den allervigtigste årsag hertil er, at lægerne i Danmark samarbejder med børnekræftlæger i Europa og i resten af verden. Dette samarbejde er først og fremmest et forskningssamarbejde.

Formålet med forskningssamarbejdet er: 

  • At forstå hvorfor børn og unge får kræft
  • At forstå hvorfor nogle patienter har en mere aggressiv sygdom end andre
  • At forstå hvorfor behandlingen virker bedre på nogle børn og unge end andre
  • At forstå hvilken behandling, der er bedst til det enkelte barn/den unge og
  • At forstå hvorfor nogle børn og unge har særlig mange bivirkninger, herunder senfølger, og hvordan disse bedst behandles.


Udover den lægevidenskabelige forskning gennemfører børnekræftafdelingerne forskning, der har til formål at bedre sygeplejen og den psykosociale omsorg for de ramte familier. Læs mere om de forskellige typer forskning nedenfor.​

Registerforskning

Fordi kræft hos børn og unge er en relativ sjælden sygdom, er det nødvendigt, at mange afdelinger i Norden eller i Europa registrerer deres patienter i fælles registre for at få et tilstrækkelig stort antal tilfælde, der giver mulighed for at få en bedre forståelse af de enkelte sygdomme, deres behandling og behandlingens bivirkninger. Denne registrering ændrer ikke noget ved den enkelte patients behandling, men giver os mulighed for at lære af hvert enkelt behandlingsforløb. Registrering af sygdomme på denne måde har fundet sted i flere årtier og er en væsentlig årsag til, at behandlingen er blevet forbedret. 

Barnets behandlings- og helbredelsesmuligheder er således et resultat af, at andre børn og unge har valgt at blive registreret i disse registre og bidrager til, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at behandle børn og unge med kræft.

Registrering finder naturligvis kun sted, når forældrene har givet tilladelse til det.

Biobanker

På diagnosetidspunktet og under behandlingen tager vi prøver for at diagnosticere og følge sygdommen. Overskydende materiale fra disse undersøgelser bliver ofte gemt og giver dermed mulighed for senere hen at lave supplerende videnskabelige undersøgelser med henblik på at forstå det enkelte sygdomsforløb bedre. Når vi laver særlige undersøgelser, bliver forældrene spurgt om tilladelse til, at der tages ekstra materiale til senere videnskabelige undersøgelser.

Studier uden lodtrækning

For at kunne forstå det enkelte sygdomsforløb bedre, herunder forekomsten af bivirkninger, gennemføres forskningsprojekter, hvor der tages ekstra blodprøver (f.eks. for at måle medicinkoncentrationer i blodet) eller ekstra billeddiagnostik (f.eks. røntgenundersøgelser). 

Den kræftbehandling, barnet/den unge får, vil være den samme, uanset om man deltager i et sådan studie eller ej. Resultaterne fra studiet kan imidlertid bidrage til, at vi i fremtiden bliver bedre til at behandle børn og unge med kræft.

Lodtrækningsstudier

Selvom behandlingen af børn og unge med kræft er langt bedre i dag, end den var for 20 år siden, er der stadig mange børn og unge, hvor behandlingen svigter, eller børn og unge, som får svære bivirkninger af behandlingen. Der er derfor et stort behov for fortsat at forbedre kræftbehandlingen. Skal der indføres ny behandling, er det imidlertid nødvendigt at vide, om den nye behandling er bedre end den gamle eller er ligeså god, men har færre bivirkninger.

Den bedste videnskabelige måde at gøre dette på er ved en lodtrækningsundersøgelse (et såkaldt randomiseret studie), hvor patienterne deles i to grupper, der får hver sin behandling.

Lodtrækningsundersøgelserne er altid vurderet og godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer samt af Lægemiddelstyrelsen i Danmark, og vi spørger jer altid om lov først.

Hvad sker der, hvis I ikke ønsker, at jeres barn indgår i et forskningsprojekt?

Det er naturligvis fuldstændig frivilligt, om den enkelte familie ønsker, at deres barn skal indgå i et forskningsprojekt. Hvis man vælger ikke at deltage, vil dette fuldt ud blive respekteret, og det vil ikke få nogen indflydelse på barnets/den unges behandling.Redaktør