Dagligdagen på afdelingen

​Dagligdagen på afdelingen er bygget op omkring nogle rutiner, som er tilrettelagt, så alle indlagte børn/unge og familier kan få den bedst mulige pleje og behandling. ​

​​​

Køkken og spisning

Køkkenet på 5054 er primært til indlagte børn og unge og deres familier. 

Mad til indlagte børn og unge

Det er vores ønske, at barnet/den unge har muligheder for at få mad, når det er sultent, og det kan være alle tider af døgnet. Der bliver serveret mad tre gange i døgnet i fælleskøkkenet, og hvis barnet bliver sultent på andre tidspunkter eller ønsker noget andet, end det, der bliver servereret, har I  mulighed for at tilberede mad til barnet fra køkkenskabene og fryseren. I  kan også selv medbringe mad og opbevare det i køleskabet på afsnittet.

Læs mere om mad til indlagte børn, unge, forældre og søskende under 12 år.


​Hvis I selv vil lave mad 

I kan også selv lave mad til børnene/de unge i køkkenet og spise sammen, hvis I ønsker det.

Hold køkkenet rent og pænt og ryd op efter jer selv. I hverdagene er der køkkenpersonale ansat, som laver mad til jer tre gange dagligt. I weekenden kommer der mad fra centralkøkkenet. 
​​​

Redaktør