Daghospital afsnit 4064


BørneUngeAfdelingens Daghospital tager sig af børn og unge, der har behov for behandling og pleje i dagtimerne, men som ikke har brug for at være indlagt om natten. Bl.a. børn og unge, der skal have infusioner, der kræver overvågning eller observation i dagtiden samt undersøgelser, der skal foretages i hel eller delvis bedøvelse.

Dagshospitalet rummer også ambulatoriet for almene sygdomme. 

Patienterne henvises fra alle afsnit og ambulatorier i BørneUngeAfdelingen. 

Daghospitalet har åbent fra kl. 7 – 17.30 alle hverdage. Lukket i weekend og helligdage. 

Daghospitalet er placeret i afsnit 4064.