Undersøgelser

​Se hvilke undersøgelser, der bliver foretaget i de forskellige afsnit.

Undersøgelser i ambulatoriet

 • Ultralydsscanning
 • Klinisk undersøgelse
 • Mål af højde og vægt

Undersøgelser i Daghospitalet

 • Synactentest
 • Blodprøvetagning
 • PVK anlæggelse i forbindelse med specifikke undersøgelser
 • Infusion

Undersøgelser i røntgenafdelingen

 • Røntgenundersøgelser
 • MR scanninger
 • CT scanninger

Undersøgelser i blodprøvelaboratoriet

 • Blodprøvetagning

Undersøgelser i Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin

Undersøgelser i Afdeling for Vækst og Reproduktion

 • DexA scanning

Undersøgelser på Gentofte Hospital

 • Ultralydsscanning


Redaktør