Sygepleje

Sygeplejerskerne i ambulatoriet varetager de koordinerende funktioner omkring undersøgelser og behandlingsforløbet i samarbejde med den lægefaglige kontaktperson.

Sygeplejerskerne kontaktes i telefontiden vedrørende akutte spørgsmål omkring sygdom, medicin og behandling, som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation. 

Sygeplejerskerne i Børnereumatologisk Ambulatorium varetager følgende opgaver: 

  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag, herunder telefonkonsultationer, sygeplejekonsultationer samt ’ny patient’ samtaler
  • Instruerer og oplærer i injektionsteknik og vejleder i medicinhåndtering
  • Assisterer ved ledpunkturer
  • Giver lattergas i forbindelse med procedurer
  • Udleverer medicin.
  • Tilbyder transitionssamtaler for unge med en særligt uddannet ungeambassadør 

Kontaktinformationer

Se kontaktoplysninger for sygeplejerskerne i Børnereumatologisk Ambulatorium her. 

Redaktør