Motion

​Fysisk aktivitet er af afgørende betydning for et sundt børne- og ungeliv

Fysisk aktivitet er af afgørende betydning for et sundt børne- og ungeliv og gælder i særdeleshed for børn og unge med bindevævssygdomme som gigt eller komplekse bindevævssygdomme. Fysisk aktivitet er vigtigt i forebyggelsen af livsstilssygdomme. Hos børn og unge med komplekse bindevævssygdomme er der for nogle en øget risiko for blodpropper i forhold til raske børn f.eks. ved SLE/lupus. Den risiko mindskes ved bl.a. fysisk aktivitet. Ved gigtaktivitet og eksempelvis behandling med binyrebarkhormon er der risiko for nedsat kalk i knoglerne, denne risiko mindskes ved fysisk aktivitet.

 

Generelt kan det siges, at jo mere fysisk aktiv man er jo bedre er det, uanset hvilken aktivitet der vælges. Der er intet holdepunkt for at fysisk aktivitet er skadeligt, tvært imod. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor der kan være behov for aflastning, f.eks. hvis der er voldsom gigtaktivitet i knæ- og fodled, vil der være behov for en lille pause fra de fleste sportslige aktiviteter.

 

Et af aspekterne i behandlingen af børn er at give børnene muligheder for et liv, der er så normalt som muligt, og hvor børnene ikke føler sig anderledes end deres kammerater. Derfor er den generelle anbefaling at tillade patienterne at deltage i sportsaktiviteter i tillid til, at de vil holde en pause ved behov. Generelt er det normalt hverken nødvendigt eller ønskværdigt at indskrænke den fysiske aktivitet. Barnet/den unge bør når sygdommen er i ro opmuntres til regelmæssig fysisk aktivitet, som eksempelvis svømning eller cykling, men ekstrem sport bør undgås. Under sygdoms opblussen bør man holde igen med fysisk aktivitet.

 

Selv om mekanisk stress ikke er godt for et inflammeret led/krop, antages det, at den lille skade, det kunne medføre, er meget mindre end den psykologiske skade, barnet påføres ved på grund af sygdom at blive afholdt fra at deltage i sportsudøvelse sammen med sine venner. Dette valg er en del af en mere generel opfattelse af vigtigheden af at opmuntre barnet til at opøve selvstændighed og evne til selv at håndtere de begrænsninger, som sygdommen kan medføre.


Redaktør