Andre lungesygdomme

​Svær eller vanskelig astma

Findes hos under 10% af børn med astma og fortjener en grundig vurdering - uanset barnets alder – både mhp at udelukke andre sygdomme og optimere behandlingen.

 

Medfødte misdannelser

Opdages ofte tidligt i livet og omfatter misdannelser eller mangler i lunger eller bronkietræ.

 

Sekundære lungesygdomme

Ses hos i øvrigt raske børn efter infektioner med svære forløb eller børn, der har gennemgået knoglemarvstransplantation og børn med gigtsygdomme.

 

Svære og komplicerede lungeinfektioner

Ses hos børn med immundefekt eller blodkræft

 

BronchoPulmonal Dysplasi (BPD)

Kronisk lungesygdom hos det ofte meget for tidligt fødte barn efter længerevarende behandling med ilt og respirator. 


Redaktør