Ansatte

​Dansk BørneLungeCenter er en del af BørneUngeAfdelingen. De ansatte består både af læger, sygeplejersker, lægesekretærer, fysioterapeuter, bioanalytikere og forskningsmedarbejdere. 

Læger

Kim Gjerum Nielsen
Leder af Dansk BørneLungeCenter
Professor, overlæge, dr. med.
Speciallæge i pædiatri,  pædiatrisk pulmonologi

Tacjana Pressler
Leder af CF-Center København
Overlæge, dr. ​​med. 
Speciallæge i pædiatri,  pædiatrisk pulmonologi ​

​Marianne Skov
Overlæge, dr. med.
Speciallæge i pædiatri, pædiatrisk pulmonologi.

Frederik Buchvald​
​Overlæge, dr. med. 
Speciallæge i pædiatri, pædiatrisk pulmonologi.

​Sygeplejersker​​

Marianne Gudme Gammeltoft
Afdelingssygeplejerske

M
ajbritt Presfeldt
​Sygeplejerske og ungeambassadør

Maria Brask
Sygeplejerske​ og ungeambassadør

Karen Barslund Kjeldsen
Sygeplejerske og ungeambassadør

Louise True
Sygeplejerske​​ og ungeambassadør

Lægesekretærer

Charlotte Kabesa
Lægesekretær

Sarah-Lou Brahe Buchardt
Lægesekretær

Fysioterapeut

Lue Philipsen
Fysioterapeut, Klinisk specialist i hjerte-lungefysioterapi

Humanfysiolog​

Maria Nøregård Jørgensen
Humanfysiolog​

Forskningsansatte

Mette Thellefsen
Forskningssygeplejerske

Rikke Mulvad Sandvik
Læge, ph.d. stud.

Mathias Geldermann Holgersen
Læge, klinisk assistent

Astrid Madsen Ring
Læge, klinisk assistent

Fagpersoner med tæt kontakt til - men ansat uden for DBLC

Helle Krogh Johansen
Daglig leder af de klinisk mikrobiologiske laboratorier på KMA afsnit 9301
Professor, overlæge, lektor, dr. med. 

Liat Lund
Socialrådgiver

Ida Finck
Psykolog

Dorthe Wiuf Nielsen
Klinisk diætist

Ghita Brekke
Klinisk diætist

Helle Stigstrup Hahn
Klinisk diætist

Anne Mette Terp Raun
Klinisk diætist


​​

Redaktør