Forskning i Dansk BørneLungeCenter

​Dansk BørneLunge Center (DBLC) hører til blandt verdens førende centre inden for
 behandling af børn og unge med kroniske lungesygdomme og er det eneste af sin art i Danmark. 

​Vi er internationalt kendt for vores behandlingsresultater og forskning inden for cystisk fibrose (CF) og primær ciliedyskinesi (PCD), og blandt de førende i Nordeuropa, når det gælder interstitielle lungesygdomme hos børn (chILD). DBLC har opbygget og integreret Dansk Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium - et unikt laboratorium, som behersker raffinerede metoder til måling af forskellige aspekter af fysiologi og lungesygdomme - og matcher de bedste i verden. DBLC medvirker til uddannelse af børnelæger inden for pædiatrisk pulmonologi (lungesygdomme hos børn). 


DBLC's forskningsmål

Den væsentligste opgave er konstant at forbedre behandlingsresultaterne for vores patienter, herunder, forebygge og mindske udvikling af kroniske lungeskader så livskvaliteten og overlevelsen øges.

Disse mål forfølges via indsats på 3 nøgleområder:

  • Vedholdende søgen efter grundlæggende viden om de forskellige sygdomme via kliniske og basalvidenskabelige studier i internationalt samarbejde
  • Søgning efter nye muligheder for individualiseret behandlingsstrategier via translationel og klinisk forskning
  • Nøje databasebaseret overvågning af behandlingsresultater og evt. bivirkninger.

Vores placering i BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet sikrer os en multidisciplinær tilgang og samarbejde omkring alle mulige forskellige lungesygdomme: Astma, interstitielle og diffuse lungesygdomme, cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi, medfødte lungemisdannelser samt skader på lungerne som følge af behandling for andre sygdomme, såsom børneleukæmi og knoglemarvstransplantation.
 

Fakta om forskning

  • DBLC har de sidste 6 år modtaget ca 10 mio DKK til forskning Læger og forskere vigtigste fokusområder. 
  • Forskningen foregår i et integreret Førende i DK indenfor forskning i kroniske lungesygdomme hos børn og unge med anvendelse af ”state of the art” metodologi
  • Dansk Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium er på højeste internationale niveau
  • DBLC har stærkt forskningssamarbejde med andre fremtrædende forskere på RH
  • Forskningsdatabaser for de miljø mellem klinik, laboratorium og ambulatorium i et afsnit
  • Forskningskontor på Panum Instituttet til Ph.d. studerende
  • 6 Ph.d. studerende og 3 scholarstipendiater aktuelt tilknyttet, flere planlagt​​.


Klinisk og translationel forskning

Læger og forskere ved DBLC har bidraget til betydningsfulde kliniske og translationelle forskningsresultater. Her er nogle eksempler:

Multiple Breath Gas Wash Out in children with chronic lung diseases and in healthy children. 
Kent Green

Structural lung changes in children with chronic lung diseases
Thomas Kongstad
 
Nasal nitric oxide and pulmonary radioaerosol mucociliary clearance
as supplementary tools in diagnosis of primary ciliary dyskinesia
June Kehlet Marthin

Oxygen uptake and pulmonary diffusion capacity during rest and exercise breathing room air or 15 % oxygen.
Birgitte Hanel
 
Exhaled nitric oxide in asthmatic children and diffuse interstitial lung disease
Frederik Buchvald
 
Cystic fibrosis and Aspergillosis in CF
Marianne Skov
 
Early diagnosis and treatment of lung infections in Cystic Fibrosis.
Tania Pressler
 
Lung function and bronchial responsiveness in young children.
Kim Gjerum Nielsen
 

Redaktør