Om Det Kraniofaciale Team

Det Kraniofaciale Team er organisatorisk forankret i Center for Sjældne Sygdomme, i BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalets Juliane Marie Center.

Rigshospitalets tværfaglige team for kraniofaciale misdannelser har eksisteret siden 1985 og består af højt specialiserede læger og tandlæger fra:

​Teamet varetager individuelt tilpasset vurdering og behandling af patienter med kranie- og ansigtsmisdannelser efter gældende visitationsregler. 

Specialer

Læs mere om teamets specialfunktioner og behandling:

Specialfunktioner

Det Kraniofaciale Team består af mange forskellige specialfunktioner, som er illustreret i nedenstående figur. Medlemmer

Teamet har pr. 1. november 2017 følgende faste medlemmer:

 • Overlæge Annika Langkilde (neuroradiologi)
 • Overlæge Hanne Hove (pædiatri)
 • Overlæge Kamilla Rothe Nissen (oftalmologi)
 • Overlæge Lars Bøgeskov (neurokirurgi)
 • Overlæge Linda Plovmand Jacobsen (plastikkirurgi)
 • Overlæge Pernille Leicht (håndkirurgi)
 • Overlæge Peter Toft (oftalmologi)
 • Overlæge Slaven Boljanovic (plastikkirurgi)
 • Overlæge Thomas Hjuler (øre-, næse-, hals)
 • Overlæge Yvonne Boyhuus Mølgaard, RCØ
 • Overtandlæge Thomas Kofod Steengaard (oral og maxillofacial kirurgi)
 • Specialtandlæge Jan Hesselberg Madsen (ortodonti)
 • Patientkoordinator/sygeplejerske Bolette Færch Petersen

Samarbejdspartnere

Teamet har et tæt samarbejde med Molekylærgenetisk Laboratorium i Klinisk Genetisk Afdeling, som kan foretage hovedparten af de diagnostiske mutationsanalyser. Herudover samarbejder teamet med alle relevante afdelinger på Rigshospitalet samt Tandlægeskolen og  Læbeganespaltecentret i Hellerup.

Redaktør