Diagnose og klinisk håndtering af patienter med IEM

CIMD har landsdækkende funktion for behandling af børn og voksne med IEM og varetager i et netværk af laboratorier, herunder Metabolisk Laboratorium og Molekylærgenetisk laboatorium udredning af børn og voksne for IEM.

CIMD yder rådgivning i forbindelse med strategi for biokemisk udredning, fortolkning af laboratorieanalyser og behandling af patienter på andre sygehuse. Udover udredning og behandling tager CIMD sig af nyfødthedsscreening, registrering, undervisning, vidensopsamling og forskning i IEM.

Se vejledninger om generel udredning og behandling af IEM, samt akut behandling​.

Det er personale fra Center for Sjældne Sygdomme, Center for PKU, BørneErnæringsenheden, BørneUngeAfdelingen og Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, der er ansvarlig for behandling af IEM:

Fra Center for Sjældne Sygdomme

  • Allan M Lund, overlæge. dr.med.

  • Sabine Grønborg, overlæge, dr.med.

  • Mette Cathrine Ørngreen, læge, dr.med.

Fra BørneErnæringsenheden

  • Helle Vestergaard, diætist, cand.scient.

  • Camilla Diana B. Carøe, diætist, cand.scient.

  • Mette Bay Mortensen, klinisk diætist

  • Anne Mette Terp Raun, diætist, cand.scient.

  • Helle Rasmussen, klinisk diætist

Herudover:
Redaktør