Henvisning til Center for Rett Syndrom

Undersøgelse på Center for Rett Syndrom kræver en henvisning fra den afdeling, personen med Rett syndrom eller mistanke herom er tilknyttet (for børnenes vedkommende vil det typisk være en børneafdeling), fra den praktiserende læge eller speciallæge.
Der skal foreligge resultat på MECP2 mutationsundersøgelse som foretages på Molekylærgenetisk laboratorium, Rigshospitalet.

Personer med et ”Rett-lignende” symptombillede uden en mutation i MECP2 kan også henvises til vurdering.

Henvisningen sendes til Center for Rett syndrom enten elektronisk eller via brev. Der skal medsendes en kopi af journal.

Herefter indkalder vi til undersøgelse og vurdering. Efter hvert besøg vurderer vi sammen med familien, hvorledes det videre forløb skal være.

Efterfølgende besøg kræver ikke ny henvisning.

Henvisningens indhold

​Henvisningen skal indeholde følgende i det omfang, det er relevant:

  • Oplysning om den henvisende læge/instans (navn, tlf og dato) 
  • Patientens stamdata og pårørende/værge 
  • Henvisningsdiagnose og alle bidiagnoser 
  • Der skal foreligge resultat på MECP2 mutationsundersøgelse 
  • Aktuelle problemstillinger 
  • Kendte allergier 
  • Aktuel medicinliste 
  • Relevante sociale forhold, inkl. evt. behov for tolkebistand 
  • Kopi af journal skal medsendes/vedhæftes

 ​
Redaktør