Kontakt Center for Rett Syndrom

​I centret arbejdes der tværfagligt og helhedsorienteret. Der er flere forskellige fagpersoner tilknyttet, hver med sine kompetencer, enkelte er også tilknyttet andre funktioner.​