Center for Rett Syndrom

Centret har primært en rådgivende funktion, men udfører også klinisk og molekylærgenetisk forskning. Den egentlige behandling – medicinsk og fysioterapeutisk - af personer med Rett syndrom foregår således ikke ved centret. Rådgivningen er dels individuel til personerne med Rett syndrom, deres familier og tilknyttede fagpersoner dels af mere generel karakter som bl.a. formidles på undervisningsdage/temadage.

VIGTIG INFORMATION om COVID-19