BørneUngeProgrammets udviklingsprojekter

BørneUngeProgrammet har stå​et bag en række udviklingsprojekter, som har til formål at øge kvaliteten i den samlede behandling af børn og unge. ​​Nedenfor kan du læse mere om nogle af projekterne.

​Ungdomsmedicinsk Enhed

En enhed, som skal forske, indsamle, systematisere og formidle viden om unges sygdomme, behandling og pleje.​

Børnesmerteenheden

Børnesmerteenheden består af 2 smertesygeplejersker med tilknytning til Juliane Ma­rie Centrets Anæstesi- og Operationsafdeling. Smertesygeplejerskerne arbejder på tværs af alle centre på hospitalet, hvor personalet vejledes i gennemførelse af den bedst kendte smertebehandling både farmakologisk og non-farmakologisk (bl.a. fantasirejser).

Smerteenheden er forankret i Anæstesi- og operationsafdelingen i Juliane Marie Centret.

Børneernæringsenhed

Børneernæringsenhed er en tværfaglig enhed. Det overord­nede formål for enhedens arbejde er, at få kost og ernæring til at indgå som en integreret del af den samlede behandling og pleje af syge børn. Desud​en står enheden for at uddanne personalet samt igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter.
Ernæringsenheden er forankret i BørneUngeAfdelingen.

Rigo ​​Land

Rigoland.dk er et nyt dansk website for børn i alderen 5-10 år om krop, sundhed, sygdom - og om hospital. Med animationer, lydeffekter og computergrafik og tilmed speaket af kendte danske skuespillere som Ditte Gråbøl og Dick Kays.

Center for Sjældn​e Sygdomme

Der er omkring 10.000 personer med sjældne handicap i Danmark. Rigshospitalets Center for Sjældne Sygdomme er en tværfaglig enhed, som samler og koordinerer viden om sjældne medfødte sygdomme, der kræver en særlig indsats af adskillige specialer i sygehusvæsenet. Centret diagnosticerer, kommer med behandlingsforslag og er det sam­lende og koordinerende bindeled mellem patient og andre undersøgende og behandlende in­stanser fungerer som base og sikring af sammenhæng og kontinuitet for familierne. Centret er forankret i BørneUngeAfdelingen.

Gastrointestinale problemer hos b​ørn med kræft - Ph.d. projekt

Projektets formål var at beskrive de hyppige, alvorlige problemer, som børn i behandling for leu­kæmi gennemgår pga. dårlig ernæringsstatus og komplikationer fra mave-tarmkanalen og at afdække hvilke børn, der især er i risiko for komplikationer. Endelig var det et formål at afprøve forskellige typer behandling
Undersøgelsen er gennemført af læge Bente Andreasen.

Pædiatrisk Eft​erudda​​​nnelse​​​

Pædiatrisk Efteruddannelse er en et​årig efteruddannelse for sygeplejersker, der arbejder med børn. Uddannelsen blev udviklet i BørneUngeProgrammet i 1995, men har derefter været forankret i Juliane Marie Centret. 


Redaktør